ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร นำจิตอาสาพัฒนา รพ.สต.สวนส้ม เนื่องในวันอานันทมหิดล

จิตอาสาพระราชทานจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนส้ม เนื่องในวันอานันทมหิดล

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 9 มิ.ย. 2566 นายณรงค์ รักร้อย  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบโรงพยาบาล สถานพยาบาล เนื่องในวันอานันทมหิดล วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร (รัชกาลที่ 8) ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) สวนส้ม ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร โดยมี พ.อ.ปิยะ เกียรติอมรเวช รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร (ท) นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร นายกษิดิ์เดช พรมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์ฯ รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ บริเวณรอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนส้ม

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประธานในพิธี ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมนำกล่าวคำปฏิญาณตน จากนั้นนำประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ช่วยกันปรับปรุงภูมิทัศน์ ทาสีกำแพง ตกแต่งกิ่งไม้ และเก็บกวาดขยะโดยรอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนส้มให้สะอาด เรียบร้อย และสวยงาม ทั้งนี้ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ซึ่งได้สร้างคุณูปการต่อวงการแพทย์และการศึกษาไทย

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *