สมุทรสาคร คิกออฟจัดระเบียบสาย – อุปกรณ์สื่อสารบนเสาไฟฟ้า

จังหวัดสมุทรสาคร ผนึกกำลังจัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2560 นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร, นายจรรยา วัฒนากุล ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคกลาง, นายคณิต สุมโนธรรม ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน เจ้าหน้าที่ พนักงานการไฟฟ้าฯ ร่วมพิธีเปิดงานจัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามแผนปฏิบัติการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.สมุทรสาคร ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร ถ.วิเชียรโชฎก ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร

นายคณิต สุมโนธรรม ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า การจัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามแผนปฏิบัติการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร เป็นไปตามคำสั่งของกระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งให้ส่วนราชการในจังหวัดทั้ง 74 จังหวัดในพื้นที่ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้ดำเนินการจัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารตามแผนปฏิบัติการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อแก้ไขปัญหาสายและอุปกรณ์สื่อสารที่มีอยู่บนเสาไฟฟ้า โดยได้กำหนดให้วันที่ 1 ธ.ค. 2560 เป็นวันคิกออฟพร้อมกันทั้ง 74 จังหวัด

การแก้ไขปัญหาความไม่เรียบร้อยของสายและอุปกรณ์สื่อสารที่ผ่านมา สามารถแก้ไขปัญหาไปได้ในระดับหนึ่งซึ่งยังไม่เกิดผลเป็นรูปธรรมเท่าที่ควร ฉะนั้นจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี ในส่วนของการรื้อถอนสายและอุปกรณ์สื่อสาร ทั้งส่วนที่ไม่ได้ใช้งานและส่วนที่ไม่ได้รับอนุญาต ก็ขอให้ทุกส่วนราชการดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด

ในส่วนของการจัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาครในครั้งนี้ จะออกปฏิบัติการตามเส้นทางถนนเศรษฐกิจ 1 จากท่าเรือท่ามหาชัย ถึง หมู่บ้านฟ้าใสวิลล่าเป็นระยะทางประมาณ 8 กม.

สาครออนไลน์ โดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *