‘สมุทรสาครพัฒนาเมือง’ นำหลายภาคส่วนทำความสะอาดใหญ่ ‘สถานีรถไฟบ้านแหลม’

สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day คืนความสดใสให้สถานีรถไฟบ้านแหลม เส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ที่มีอายุกว่า 100 ปี

เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2560 บริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด หรือ SKCD ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ อาทิ การรถไฟแห่งประเทศไทย อบจ.สมุทรสาคร เทศบาลนครสมุทรสาคร โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม ชุมชนท่าฉลอม อาสาพัฒนาเมืองสมุทรสาคร และประชาชนจิตอาสา ร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day ณ สถานีรถไฟบ้านแหลม ต.ท่าฉลอม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร

โดยมีนายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ร่วมด้วย นางสิริมา หิรัญเจริญเวช รองผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย กลุ่มธุรกิจบริหารทรัพย์สิน, นายสมศักดิ์ ดารารัตนโรจน์ ประธานกรรมการบริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด, นายชิงชัย บุญประคอง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลนครสมุทรสาคร พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรสาคร เขต 4, นางอำไพ หาญไกรวิไลย์ ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร, นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ประสานงาน อบจ.สมุทรสาคร ฯลฯ

สำหรับกิจกรรมทำความสะอาดครั้งใหญ่สถานีรถไฟบ้านแหลมในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูและปรับทัศนียภาพบริเวณสถานีรถไฟบ้านแหลม ซึ่งเป็นรถไฟสายประวัติศาสตร์ที่มีอายุมากกว่า 100 ปี ให้สะอาดสวยงามเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมถึงกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองของภาคส่วนต่างๆ และส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะในท่าฉลอม เพื่อลดมลพิษและแก้ปัญหาการจราจร

ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม รองประธานสมุทรสาครพัฒนาเมือง และประธานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวสมุทรสาคร กล่าวว่า การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ที่สถานีรถไฟบ้านแหลม เป็นหนึ่งในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวท่าฉลอมเชิงวิถีชุมชน ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ซึ่งทาง สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) ริเริ่มขึ้นโดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์ร่วมกัน

“รถไฟสายบ้านแหลม – แม่กลอง เริ่มเดินรถเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2450 สถานีรถไฟบ้านแหลมแห่งนี้จึงถือเป็นสถานีรถไฟประวัติศาสตร์ ซึ่งปัจจุบันมีอายุถึง 110 ปี จึงควรค่าแก่การอนุรักษ์และดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่สวยงามน่าดู สมุทรสาครพัฒนาเมือง จึงได้ประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ให้ร่วมกันทำความสะอาดครั้งใหญ่ ที่สถานีรถไฟบ้านแหลมในวันนี้ ซึ่งก่อนหน้านี้ สมุทรสาครพัฒนาเมืองได้ดำเนินการทำสีชานชาลาสถานีรถไฟบ้านแหลมใหม่ เพื่อให้ดูสวยงามมาแล้ว” ดร.สุวันชัย กล่าว

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *