พระพรหมกวี เจ้าคณะภาค 3 จัดสร้างอนุสาวรีย์ “ผู้ใหญ่ใช้ ทองใบ” ผู้มีอุปการะคุณ ร.ร.บ้านป่องเหลี่ยม

พระพรหมกวี เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร เจ้าคณะภาค 3 ศิษย์เก่า ร.ร.บ้านปล่องเหลี่ยม ต.ท่าไม้ จ.สมุทรสาคร จัดสร้างและทำพิธีเปิดอนุสาวรีย์ ผู้ใหญ่ใช้ ทองใบ ผู้มีอุปการคุณต่อสถานศึกษา บริจาคที่ดิน สละสินทรัพย์ส่วนตัว อุปถัมภ์โรงเรียนตราบวาระสุดท้ายของชีวิต

วานนี้ (10 ก.ย. 66) เวลา 09.00 น. พระพรหมกวี เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร เจ้าคณะภาค 3 กรรมการมหาเถรสมาคม พร้อมด้วย นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดอนุสาวรีย์ “ผู้ใหญ่ใช้ ทองใบ” ผู้มีอุปการคุณต่อโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

โดยมี นายอภิชาต โพธิ์ถนอม รองนายก อบจ.สมุทรสาคร ร.ต.ประพันธ์ ถึกสกุล นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร นายบรรพต จันทร์วงศ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน นายพิรุณโรจน์ นาคดนตรี นายอำเภอบ้านแพ้ว นายอรุณ มาพิทักษ์ นายก อบต.ท่าไม้ นายอุเทน เจียวท่าไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม พร้อมคณะครู นักเรียน รวมถึงผู้ตรวจราชการสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลูกหลานของผู้ใหญ่ใช้ ทองใบ เข้าร่วมพิธี

ในการนี้ ได้นิมนต์พระมงคลพิพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร และพระสังฆาธิการ รวม 9 รูป มาสวดเจริญมงคลคาถา เพื่อความเป็นสิริมงคลในพิธีเปิดอนุสาวรีย์ผู้ใหญ่ใช้ ทองใบ อีกทั้งในโอกาสดังกล่าว พระพรหมกวี เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร เจ้าคณะภาค 3 กรรมการมหาเถรสมาคม ในฐานะศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ยังได้จัดมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนทุกคนทุกระดับชั้น จำนวน 320 ทุน ทุนละ 1,000 บาท

สำหรับประวัติของผู้ใหญ่ใช้ ทองใบ เกิดเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2426 เป็นบุตรของ นายขำ และนางปุก ทองใบ มีพี่น้องร่วมบิดามารดา 14 คน สมรสกับนางแช่ม บุญประคอง มีบุตรธิดา 8 คน ผู้ใหญ่ใช้ ทองใบ ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร และประกอบอาชีพทำนา เป็นบุคคลที่มีจิตใจโอบอ้อมอารี และเสียสละเพื่อส่วนรวม หน่วยงานราชการจึงมอบขันน้ำพานรอง สลักคำว่า “คนขยันของชาติ” ให้เป็นรางวัล

ผู้ใหญ่ใช้ ทองใบ เป็นบุคคลที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา จึงมอบยุ้งข้าวภายในบ้านพักเป็นที่สำหรับเรียนหนังสือชั่วคราวให้กับเด็กนักเรียนที่เป็นลูกหลานของคนในหมู่บ้านได้เรียนหนังสือ ซึ่งเปิดสอนครั้งแรก วันที่ 7 กันยายน 2482 มีนักเรียน 36 คน ต่อมาได้มอบที่ดินจำนวน 2 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา เพื่อปลูกสร้างโรงเรียน ซึ่งก็คือโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมในปัจจุบัน และเสียสละทรัพย์สินส่วนตน เพื่ออุปถัมภ์โรงเรียนและดูแลนักเรียนมาโดยตลอด จวบจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิต

ผู้ใหญ่ใช้ ทองใบ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2519 สิริอายุรวม 93 ปี และด้วยคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงนี้ พระเดชพระคุณพระพรหมกวี เจ้าอาวาสวัด กัลยาณมิตรวรมหาวิหาร เจ้าคณะภาค 3 กรรมการมหาเถรสมาคม และพระครูปลัดสุวัฒน กวีคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตร ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม จึงได้จัดสร้างรูปเหมือนผู้ใหญ่ใช้ ทองใบ และประดิษฐานไว้ ณ โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม เพื่อให้นักเรียนและเยาวชนคนรุ่นหลังได้น้อมรำลึกถึงคุณงาม ความดี และความเสียสละที่มีต่อประชาชนมาอย่างช้านาน

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *