สมุทรสาครรณรงค์ “ขับขี่ปลอดภัย เพิ่มวินัยจราจรฯ” ในสถานประกอบการ

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนในชีวิตและทรัพย์สิน รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย เพิ่มวินัยจราจรฯ สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ในสถานประกอบการ บริษัท ดีเอฟที (ประเทศไทย) จำกัด

วานนี้ (12 ก.ย.) เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนในชีวิตและทรัพย์สิน กิจกรรมหลัก รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย เพิ่มวินัยจราจร เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน ในสถานประกอบการ บริษัท ดีเอฟที (ประเทศไทย) จำกัด หมู่ 7 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร

โดยมี ร.ต.ต.สัณฐิติ ธรรมใจ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร นางสายเพชร จังกาจิตต์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร และผู้แทนส่วนราชการเข้าร่วมพิธีเปิด มีนายพิชญา ศรายุทธ กรรมการผู้จัดการบริษัท ดีเอฟที (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมผู้บริหารฯ ร่วมให้การต้อนรับ

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว มีการบรรยายให้ความรู้แก่พนักงานภายในสถานประกอบการ จำนวน 60 คน จากคณะวิทยากรของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร และบริษัท ฮอนด้าสกลการวัฒนา จำกัด พร้อมรณรงค์ให้มีการสวมหมวกนิรภัยให้ได้ 100 เปอร์เซ็นต์

ในการนี้ ทางบริษัท ดีเอฟที (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร “อิงอร” ได้มอบหมวกนิรภัย จำนวน 50 ใบ ให้แก่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อใช้ในสาธารณประโยชน์อีกด้วย

ร.ต.ต.สัณฐิติ ธรรมใจ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า ปัจจุบันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุทางถนน มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ตามความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนมีอยู่หลายประการ เช่น การขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ไม่สวมหมวกนิรภัย ดื่มแล้วขับ ไม่เคารพกฎจราจร ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันที่ถูกต้อง ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากคนทั้งสิ้น

แม้จะมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พยายามอย่างยิ่งที่จะให้ความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักถึงผลกระทบจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งทางด้านบังคับใช้กฎหมาย โดยการตั้งด่านตรวจจับผู้กระทำความผิดตามมาตรการหลัก 10 มาตรการ ด้านวิศวกรรมจราจร โดยการซ่อม ปรับปรุงผิวจราจร ให้มีสภาพที่ปลอดภัย การสำรวจจุดเสี่ยงหรือจุดที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนบ่อยครั้ง เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขปัญหา ด้านการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน การประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่าง ๆ อย่างเต็มที่ เต็มกำลังความสามารถแล้วก็ตามแต่อุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนก็ยังเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนในชีวิตและทรัพย์สินขึ้น เพื่อให้มีการเพิ่มสัดส่วนของผู้สวมหมวกนิรภัยอย่างต่อเนื่อง โดยมีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ โรงเรียนหรือสถานศึกษา และสถานประกอบการ ให้มีการดำเนินงานส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ อย่างเข้มงวดต่อไป

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *