กลับมาเปิดให้บริการแล้ว “อควาเรียมสมุทรสาคร” เข้าชมฟรี หยุดทุกวันพุธ

เปิดให้ชมแล้ว ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาคร หลังปิดปรับปรุงนานกว่า 5 ปี เปิดบริการทุกวันยกเว้นวันพุธ ตั้งแต่ 10.00-17.00 น. เบื้องต้นเข้าชมฟรี  

วันนี้ (15 ก.ย.) เวลา 10.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาคร หรือ “อควาเรียมสมุทรสาคร” (Samut Sakhon Aquarium) หมู่ 8 ต.โคกขาม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร โดยมีนายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร นายก อบต.โคกขาม นายก อบต.พันท้ายนรสิงห์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำฯ ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร นายกสมาคมการประมงสมุทรสาคร คณะครู นักเรียน และสื่อมวลชนเข้าร่วมพิธีเปิด

สำหรับศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ 8 ต.โคกขาม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร บนเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ เริ่มก่อสร้างเมื่อปี 52 โดยใช้งบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร รวมงบประมาณทั้งสิ้น 97,082,200 บาท และเปิดทดลองให้เข้าชมฟรีในระยะแรก เมื่อ 12 ส.ค. 54 เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านสัตว์น้ำและระบบนิเวศของสัตว์น้ำ และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับคนท้องถิ่น รวมทั้งนักท่องเที่ยว กระทั่งเกิดสภาพทรุดโทรม และปิดให้บริการเพื่อปรับปรุงเมื่อวันที่ 15 ก.ค. 61

ต่อมาจังหวัดสมุทรสาครได้จัดสรรงบประมาณปี 65 เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาคร โดยได้ดำเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์ฯ งานบ่อพ่อแม่พันธุ์ งานบ่อเต่าและระบบกรองน้ำ งานปรับปรุงบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ งานอาคารอเนกประสงค์ งานปรับปรุงลานจอดรถหน้าศูนย์ฯ งานขุดลอกบ่อเก็บน้ำ ปรับปรุงพื้นที่โดยรอบของศูนย์ฯ และกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งในวันนี้

นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า จังหวัดสมุทรสาคร ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาครอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 65 หลังจากที่ปิดปรับปรุงมานานถึง 5 ปี โดยได้ดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อพัฒนาศูนย์ดังกล่าวให้เป็นแหล่งเรียนรู้พันธุ์สัตว์น้ำที่มีคุณค่าและเป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่น อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร

และในปีงบประมาณ 67 จังหวัดสมุทรสาครได้บรรจุโครงการพัฒนาศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาคร ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดฯ และกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 เพื่อให้การบริหารงานศูนย์ฯ เป็นอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ จังหวัดสมุทรสาครมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาคร จากทุกภาคส่วนทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน เพื่อร่วมจัดทำแผน ให้คำปรึกษาในการบริหารจัดการศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

สำหรับศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาคร เบื้องต้นเปิดให้เข้าชมฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ตั้งแต่เวลา 10.00-17.00 น. หยุดทุกวันพุธ ภายในประกอบไปด้วยอุโมงค์ปลา มีการจัดแสดงสัตว์น้ำในตู้กว่า 100 ชนิด เช่น ฉลามกบ ปลาไหลมอเรย์ ปลาตะกรับลายบั้ง ปลาผีเสื้อนกกระจิบ กระเบนทองจุดฟ้า ปลาเก๋ายักษ์ กะพงแดง ปลาช่อนทะเล ปลาการ์ตูนหลากหลายสายพันธุ์ ปลาสิงคโปร์แองเจิ้ล ปลาบู่หน้าผี ปลาหมอส้ม ปลาใบมีดโกง บ่อพ่อแม่พันธุ์ และบ่อเต่า ส่วนจุดถ่ายรูปเป็นรูปปั้นวาฬบรูด้า สูง 17 เมตร บริเวณด้านหน้าทางเข้า ถือเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ของจังหวัดสมุทรสาคร

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *