เปิดฉาก “โคกขามมินิมาราธอน” ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมฯ นักวิ่งกว่า 1 พันคนเข้าร่วม

นักวิ่งกว่า 1,000 คน ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล โคกขามมินิมาราธอน “มหัศจรรย์ 2222 ตามรอยประวัติศาสตร์วัดโคกขาม” ครั้งที่ 3 สมทบทุนสร้างศูนย์วัฒนธรรมตำบลโคกขาม

เมื่อเวลา 05.30 น. วันที่ 12 พ.ย. 2566 ที่ลานกิจกรรมวัดโคกขาม ต.โคกขาม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา และนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล โคกขามมินิมาราธอน “มหัศจรรย์ 2222 ตามรอยประวัติศาสตร์วัดโคกขาม” ครั้งที่ 3 เพื่อสมทบทุน ซ่อมแซม ปรับปรุง ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมตำบลโคกขาม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร โดยมีนายประสิทธิ์ จุ่นขจร ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองสมุทรสาคร เป็นประธานจัดการแข่งขัน ร่วมด้วย ร.ต.ประพันธ์ ถึกสกุล นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร แขกผู้มีเกียรติ และบรรดานักวิ่งที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ได้แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ มินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร และเดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ ระยะทาง 5 กิโลเมตร กับ 3 กิโลเมตร

นายประสิทธิ์ จุ่นขจร ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองสมุทรสาคร กล่าวว่า สำหรับการจัดแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล โคกขามมินิมาราธอน “มหัศจรรย์ 2222 ตามรอยประวัติศาสตร์วัดโคกขาม” ครั้งที่ 3 นี้ ได้จัดขึ้นโดยสืบเนื่องจากวัดโคกขาม เป็นวัดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร มีอายุไม่ต่ำกว่า 300 ปี ประกอบกับชุมชนโดยรอบวัดโคกขาม และในพื้นที่ตำบลโคกขาม มีสิ่งที่น่าสนใจอยู่เป็นจำนวนมากทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ (คลองโคกขาม คลองสายสำคัญในสมัยพระเจ้าเสือ) แหล่งโบราณวัตถุที่ทรงคุณค่า (พระพุทธสิหิงค์องค์ที่ 4 ของประเทศไทย) วิถีชีวิตชุมชนและวัฒนธรรมดั้งเดิม (การประกอบอาชีพนาเกลือ อาหารไทย ขนมไทย) แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ (แหล่งดูนกชายเลน  ปลาโลมา และ ศูนย์แสดงพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ)  เส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตร และอื่น ๆ อีกมากมาย จึงมีความเหมาะสมต่อการส่งเสริมให้พื้นที่ตำบลโคกขาม ซึ่งเป็นตำบลที่มีความหลากหลายทางด้านต่าง ๆ นั้น เป็นแหล่งให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาเที่ยวชมสิ่งเหล่านี้

ดังนั้นทางสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองสมุทรสาคร จึงได้ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร และสภาวัฒนธรรมตำบลโคกขาม,อบต.โคกขาม ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมตำบลโคกขามขึ้นที่วัดโคกขาม เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการศึกษาหาความรู้ด้านวัฒนธรรมที่สำคัญของตำบลโคกขาม และเป็นศูนย์กลางในการให้ข้อมูลทางด้านการท่องเที่ยวทั้งในตำบลโคกขามและเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวทั่วจังหวัดสมุทรสาครอีกด้วย แต่การจัดตั้งศูนย์ฯ ดังกล่าวนั้น จำเป็นต้องใช้งบประมาณมาดำเนินการ ซึ่งขณะนี้ก็ได้มีการจัดสร้างไปแล้วส่วนหนึ่ง แต่ยังคงขาดงบประมาณอีกจำนวนหนึ่งเพื่อนำดำเนินการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์

ทั้งนี้จึงได้มีการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล โคกขามมินิมาราธอน “มหัศจรรย์ 2222 ตามรอยประวัติศาสตร์วัดโคกขาม” ครั้งที่ 3 ขึ้น เพื่อนำรายได้มาซ่อมแซม ปรับปรุง ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมตำบลโคกขาม  ณ วัดโคกขาม  อีกทั้งยังเพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวและประชาชนได้รู้จักชุมชนโคกขามและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งเป็นชุมชนประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่  เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และเพื่อเป็นการส่งเสริมรายได้ให้แก่คนในชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *