มท. แต่งตั้ง “วรณัฎฐ์ หนูรอต” รองผู้ว่าฯ สมุทรสาครคนใหม่

ปลัดกระทรวงมหาดไทย เซ็นแต่งตั้ง “วรณัฎฐ์ หนูรอต” เป็นรองผู้ว่าฯ สมุทรสาครคนใหม่ ย้ายมาจากรองผู้ว่าฯ สงขลา ตั้งแต่ 20 พ.ย. เป็นต้นไป เปิดประวัติจบนิติศาสตร์ราม เคยได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น และนายอำเภอแหวนเพชรระดับภาค สมัยเป็นนายอำเภอหนองเสือ จ.ปทุมธานี

เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง การย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สายงานบริหารงานปกครอง (รองผู้ว่าราชการจังหวัด) สำนักงานปลัดกระทรวง โดยระบุว่า ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งย้ายข้าราชการตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย. 2566 เป็นต้นไป โดยกำหนดให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งในวันเดียวกัน

สำหรับประวัติของ นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร คนใหม่ จบการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จบหลักสูตรนายอำเภอ (นอ.) รุ่นที่ 54 และหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 62 ส่วนประวัติการรับราชการ เคยเป็นปลัดอำเภอหนองขาหย่าง และปลัดอำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี, ผู้ช่วยผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดชุมพร, หัวหน้างานบรรเทาภัย และหัวหน้าฝ่ายบรรเทาภัย กองป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ปค.,

ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร อำเภอธัญบุรี และอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี, ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครองอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี, ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครองอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าอำเภอกิ่งสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร และปลัดหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง และหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนายอำเภอครั้งแรก เป็นนายอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ แล้วย้ายไปเป็นนายอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี (13 ธ.ค. 2554) ซึ่งก็ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2556 และรางวัลนายอำเภอแหวนเพชรระดับภาค ประจำปี 2557 (ภาคกลาง) จากนั้นย้ายไปเป็นนายอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (26 ม.ค. 2558), นายอำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม (6 พ.ย. 2558) และนายอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ (7 พ.ย. 2559) จากนั้นย้ายขึ้นมาเป็นปลัดจังหวัดสงขลา เมื่อ 31 ต.ค. 2561 และขึ้นสู่ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ตั้งแต่ 2 พ.ย. 2563 จนถึงปัจจุบัน

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *