ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร จัดงาน “มหกรรมรักษ์สุขภาพ” ครั้งที่ 14 ถึง 18 พ.ย. นี้

คณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ร่วมกับ 3 โรงพยาบาลรัฐในจังหวัด จัดงานมหกรรมรักษ์สุขภาพ ครั้งที่ 14 ระหว่าง 16-18 พ.ย. 66

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 16 พ.ย. 2566 ที่บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดงานมหกรรมรักษ์สุขภาพ ครั้งที่ 14 โดยมีนางวันทนา ดำธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร นายชุมพล จันทร์จรัสวัฒนา นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร นายกำจร มงคลตรีลักษณ์ ประธานคณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน คณะแพทย์ พยาบาล จากโรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลกระทุ่มแบน โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงาน

สำหรับการจัดงาน “มหกรรมรักษ์สุขภาพครั้งที่ 14” ทางคณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ที่จะทำให้ประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสาคร และประชาชนทั่วไป ได้มีบริการตรวจสุขภาพเพื่อหาข้อบกพร่องในร่างกาย และเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้มีสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่แข็งแรง มั่นคงต่อความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพที่สมบูรณ์ของครอบครัว และเพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรง ตลอดจนการตรวจหาความบกพร่องของร่างกาย จึงได้ร่วมมือกับ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลกระทุ่มแบน และโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จัดงานมหกรรมรักษ์สุขภาพขึ้น บริการให้กับประชาชนทั่วไปโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

โดยได้ให้การบริการกับประชาชนทั่วไป คือ การตรวจสุขภาพทั่วไป การคัดกรองโรค การตรวจดวงตา การแพทย์ฝังเข็ม นวดแผนไทย และการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ให้กับผู้สูงวัยที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป จำนวน 1,000 คน และที่สำคัญที่สุด คือ การรับบริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาลสมุทรสาคร ซึ่งจะมีการบริการในเวลา 09.00-14.00 น. ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 18 พ.ย. 2566 ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *