รองอธิบดีกรมเจ้าท่า เยี่ยมชม ฝึกซ้อมดับเพลิง-อพยพหนีไฟ บมจ.พี.เอส.พี. สเปเชียลตี้ส์

รองอธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมผู้ว่าฯ สมุทรสาคร เยี่ยมชมและบัญชาการเหตุการณ์การฝึกซ้อมดับเพลิง อพยพหนีไฟ และขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน ประจำปี 2566บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน) จำลองเหตุการณ์เรือน้ำมันระเบิดไฟลุกไหม้ และน้ำมันเตารั่วไหลลงแม่น้ำท่าจีน 

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 21 พ.ย. 2566 นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วย นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เยี่ยมชมและบัญชาการเหตุการณ์การฝึกซ้อมดับเพลิง อพยพหนีไฟ และขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน ประจำปี 2566 ของบริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน) (คลังน้ำมันสมุทรสาคร) ต.ท่าจีน อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร โดยมี ร.ต.ต.สัณฐิติ ธรรมใจ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร ผู้บริหารบริษัท พี.เอส.พี. สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน) ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โรงพยาบาลทุกแห่งในพื้นที่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ และภาคเอกชน เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนเต็มรูปแบบ (Full-Scale Exercise)

ซึ่งการฝึกซ้อมแผนดับเพลิงฯ ดังกล่าว ได้มีการบูรณาการฝึกซ้อมร่วมกันระหว่างจังหวัดสมุทรสาคร กรมเจ้าท่า และบริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน) ในการจัดการสาธารณภัยให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2564-2570 ร่วมกับการดำเนินการแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ ในการดำเนินการปฏิบัติการขจัดคราบน้ำมัน ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติ บูรณาการการให้ความช่วยเหลือ ให้ดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และเพื่อลดความเสียหายให้น้อยที่สุด

สำหรับดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิง อพยพหนีไฟ และขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน ประจำปี พ.ศ. 2566 ได้จำลองสถานการณ์กรณีเรือน้ำมันเกิดระเบิดไฟลุกไหม้ มีผู้ได้บาดเจ็บ และน้ำมันเตารั่วไหลลงแม่น้ำท่าจีน  โดยเรือบรรทุกผลิตภัณฑ์น้ำมันเตาจำนวน 2 ล้านลิตร เข้าเทียบท่าเทียบเรือ 3A ของบริษัทฯ เพื่อสูบถ่ายน้ำมัน แต่ระบบไฟฟ้าของกว้านเรือขัดข้อง เกิดประกายไฟ ทำให้มีการระเบิดเกิดไฟลุกไหม้ภายในห้องเก็บของบริเวณหัวเรือ ที่มีสีและทินเนอร์รวมอยู่ด้วย เป็นเหตุให้มีลูกเรือและผู้ปฏิบัติงานได้รับบาดเจ็บรวมทั้งสิ้น 12 คน ในที่นี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บรุนแรง 2 คน และไม่มีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าว

รวมถึงมีสถานการณ์แทรกซ้อนน้ำมันเตาปริมาณ 6,000 ลิตร ไหลลงแม่น้ำท่าจีน ทางบริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน) จึงขอยกระดับตามแผนของบริษัทฯ เพื่อขอกำลังสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกเพื่อช่วยเหลือคนเจ็บที่อยู่บนเรือ และจัดการน้ำมันที่รั่วไหลลงสู่แม่น้ำท่าจีน ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าร่วมบูรณาการในการจัดการสาธารณภัย โดยมีรองอธิบดีกรมเจ้าท่าและผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ ร่วมกับการดำเนินการตามแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ เพื่อควบคุมสถานการณ์ เร่งให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ และจัดเก็บคราบน้ำมันที่ไหลลงสู่แม่น้ำท่าจีนให้ดำเนินการอย่างรวดเร็ว และเพื่อลดความเสียหายที่จะส่งผลกระทบ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด จนสถานการณ์ได้ยุติลง ซึ่งหลังจากนี้จะเป็นการตรวจสอบและติดตามเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบในภายหลังต่อประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำท่าจีน และต่อสภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวม พร้อมจะการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเพื่อหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุต่อไป

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *