สคบ. ลุยตรวจดอกไม้เพลิงที่สมุทรสาคร สร้างความมั่นใจผู้บริโภครับเทศกาลลอยกระทง

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ร่วมกับจังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่แหล่งผลิตและจำหน่ายดอกไม้เพลิง ตรวจสอบฉลากสินค้า และด้านความปลอดภัย เตรียมพร้อมเทศกาลลอยกระทง

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 22 พ.ย. 2566 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ. ร่วมกับจังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลไฟร์เวิร์ค จำกัด หมู่ 6 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร เพื่อตรวจสอบผู้ผลิตและผู้จำหน่ายสินค้าประเภทดอกไม้เพลิง ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2556) เรื่อง ให้ดอกไม้เพลิงเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อสร้างความมั่นใจและเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมให้คำแนะนำผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรฐานเพื่อสร้างความปลอดภัย โดยมี นายอุฬาร จิ๋วเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมด้วย นายพัสกร ทัพมงคล ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก สคบ. นายสกล ศักดิ์กำจร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร ร.ต.นิติพัฒน์ ซื่อดี ปลัดอำเภอกระทุ่มแบน นายวิชัย แตงเอี่ยม นายกเทศมนตรีตำบลดอนไก่ดี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันลงพื้นที่ฯ

นายอุฬาร จิ๋วเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กล่าวว่า ช่วงเทศกาลลอยกระทงจะมีการเล่นพลุ ประทัด และดอกไม้เพลิงเป็นจำนวนมาก และในทุกปีจะปรากฏข่าวตามสื่อต่างๆ เกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดจากการเล่นพลุ ประทัด และดอกไม้เพลิง ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการเล่นที่ไม่ถูกวิธีหรือเป็นการเล่นอย่างคึกคะนองทำให้ได้รับบาดเจ็บถึงขั้นสูญเสียอวัยวะ หรือในบางครั้งอาจก่อให้เกิดอัคคีภัย สคบ. ได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลในเรื่องดังกล่าวมาอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง จึงได้มีการลงพื้นที่มาตรวจสอบที่ต้นทางคือผู้ผลิตพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง เพื่อเป็นการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพมาตรฐานตั้งแต่กระบวนการผลิต ไปจนถึงการจำหน่าย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด

ขณะที่นายพัสกร ทัพมงคล ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก สคบ. กล่าวด้วยว่า คณะกรรมการว่าด้วยฉลากได้ออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลากที่ 36 (พ.ศ. 2556) เรื่อง ให้ดอกไม้เพลิงเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก ซึ่งฉลากสินค้าต้องระบุข้อความ ได้แก่ชื่อประเภท/ชนิดของสินค้า ผู้ผลิต ผู้สั่ง/ผู้นำเข้า สถานที่ตั้ง ชื่อประเทศที่ผลิต ขนาด/มิติ/ปริมาณ/ปริมาตร/น้ำหนัก วิธีใช้ ข้อแนะนำในการใช้ รวมทั้งต้องระบุอย่างน้อย ดังนี้ ผู้เล่นดอกไม้เพลิงที่มีอายุต่ำกว่า 14 ปีต้องอยู่ในการกำกับดูแลของผู้ใหญ่ ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก ไม่ควรเก็บรักษาไว้ในที่มีอุณหภูมิสูง ไม่ควรจุดไฟใหม่ หากจุดชนวนแล้วไม่ติด ควรเล่นในที่โล่งกว้างห่างไกลจากวัตถุไวไฟ และคำเตือนต้องระบุว่า “อันตรายอาจถึงตายหรือพิการหากเล่นไม่ถูกวิธี หรือคึกคะนอง” หากผู้ประกอบธุรกิจไม่จัดทำฉลากหรือจัดทำฉลากไม่ถูกต้อง จะมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กรณีเป็นผู้ผลิตผู้สั่งหรือนำเข้าจะมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ หากผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจหรือพบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าที่อาจไม่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค สามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสไปยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น สายด่วน สคบ. 1166 หรือทางเว็บไซต์ www.ocpb.go.th และระบบร้องทุกข์ OCPB Connect ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *