สมุทรสาครร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ปี 66

เทศบาลนครสมุทรสาคร จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและการท่องเที่ยว

เมื่อเวลา 19.30 น. วันที่ 27 พ.ย. 2566 ที่บริเวณริมเขื่อนหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ของเทศบาลนครสมุทรสาคร โดยมีนายชุมพล จันทร์จรัสวัฒนา นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร นางวันทนา ดำธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ร.ต.ประพันธ์ ถึกสกุล นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรสาคร ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นายชุมพล จันทร์จรัสวัฒนา นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร กล่าวว่า เนื่องด้วยในวันจันทร์ที่ 27 พ.ย. 2566 ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 เป็นวันลอยกระทง ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามอันเก่าแก่ของไทยสืบมาแต่โบราณ ควรแก่การฟื้นฟู และอนุรักษ์ไว้ให้สืบทอดต่อไปถึงบรรพชนรุ่นหลัง ให้เห็นความสำคัญของประเพณีลอยกระทงสืบไป เทศบาลนครสมุทรสาคร เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีหน้าที่ในการอนุรักษ์ประเพณีไทยอันดีงาม จึงได้จัดงานประเพณีลอยกระทงขึ้น เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน

โดยมีการดำเนินกิจกรรม จัดให้มีการแสดงมหรสพดนตรี รำวงย้อนยุค การแสดงดนตรีไทย การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย การสอน-สาธิต การประดิษฐ์กระทงจากใบตอง และการจัดสถานที่สำหรับให้ประชาชน ได้ลอยกระทงตามประเพณี นอกจากนี้ ยังมีการจัดงาน เดิน กิน ชิม เที่ยว ค้าขายสินค้า ควบคู่กันไปเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วย

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *