ผู้ว่าฯ ผล ปธ.เปิดโครงการ “จังหวัดสมุทรสาครเคลื่อนที่” ครั้งที่ 1 วัดคลองตันราษฎร์บำรุง

สมุทรสาครจัดโครงการ “จังหวัดฯ เคลื่อนที่” นำหน่วยงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ ออกหน่วยบริการประชาชนกว่า 50 บูธ พร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อน ณ วัดคลองตันราษฎร์บำรุง

วันนี้ (21 ก.พ.) เวลา 09.30 น. นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการ “จังหวัดสมุทรสาครเคลื่อนที่” ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1 ณ วัดคลองตันราษฎร์บำรุง ต.เกษตรพัฒนา อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร โดยมีพระครูปลัด ดิชณัชธพงษ์ สุภทฺโท เจ้าอาวาสวัดคลองตันราษฎร์บำรุง นายวรณัฎฐ์ หนูรอต และนายชัยวัฒน์ ตุนทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นางวันทนา ดำธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร นายพิรุณโรจน์ นาคดนตรี นายอำเภอบ้านแพ้ว หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม

สำหรับโครงการดังกล่าว เป็นการนำส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ รวมถึงเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ออกมาบริการประชาชนในพื้นที่ เพื่อประชาชนได้ใกล้ชิดกับส่วนราชการ เข้าถึงบริการของภาครัฐให้มากยิ่งขึ้น โดยลงมาให้คำปรึกษา แนะนำ และรับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชนถึงในพื้นที่ เป็นการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน อีกทั้งยังเป็นการสื่อสารสองทางระหว่างภาคราชการกับประชาชน

ภายในงานมีการมอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนผู้ด้อยโอกาส จำนวน 100 ชุด มอบจักรยาน จำนวน 20 คันให้กับนักเรียนที่เรียนดี จากเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร มอบเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 42 ราย รายละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 126,000 บาท ซึ่งจะโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรง

นอกจากนี้ ยังมีการออกบูทบริการประชาชนจากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจอีกกว่า 50 หน่วยงาน อาทิ อำเภอบ้านแพ้ว ตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบฯ และให้บริการทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่ ทหารจากค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน บริการตัดผมฟรี สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร เปิดให้บริการชำระภาษีรถยนต์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร บริการทำหมันสุนัขและแมว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร นำสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดมาจัดจำหน่าย สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร แจกน้ำหมักชีวภาพและแจกพันธุ์ไม้ และบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร และ รพ.สต. ในพื้นที่ เป็นต้น

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

ประชาสัมพันธ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *