เปิดงานประจำปี “โรงเจฮะน่ำตั๊ว” บ้านโต้ล้ง ต.สวนหลวง สมุทรสาคร

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เปิดงานประจำปี “โรงเจฮะน่ำตั๊ว” ปี 67 ประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก

วานนี้ (21 ก.พ.) เวลา 19.00 น. นายชัยวัฒน์ ตุนทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดงานประจำปี “โรงเจฮะน่ำตั๊ว” หมู่ 2 (บ้านโต้ล้ง) ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โดยมี นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร นายบรรพต จันทรวงษ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน นายเอนก ทับสุวรรณ อดีต รมช.คมนาคม นายมานะ ภักดิ์ภูวดล ประธานกรรมการโรงเจฮะน่ำตั๊ว นายชัยพร ศิริพงษ์เวคิน กรรมการโรงเจฯ พร้อมด้วย คณะกรรมการโรงเจ ผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก

สำหรับ “โรงเจฮะน่ำตั๊ว” นับเป็นโรงเจที่เก่าแก่แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร โดยได้ก่อสร้างขึ้นเมื่อร้อยกว่าปีมาแล้ว มีชาวจีนฮกเกี้ยนจำนวนหนึ่งที่อพยพมาจากเมืองจีนเดินทางเข้ามาในสยามด้วยเรือสำเภา เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี พร้อมกับได้นำองค์เทพเจ้ามาด้วยหลายองค์ และเมื่อได้ที่พักพิง ณ ริมคลองภาษีเจริญ บ้านโต้ล้ง หมู่ 2 ต.สวนหลวง จึงได้สร้างกระท่อมเล็ก ๆ หลังคามุงด้วยจากเป็นศาลเจ้า โดยใช้ชื่อว่า “โรงเจฮะน่ำตั๊ว” เพื่อกราบไหว้บูชา เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจตลอดมา และเมื่อประชาชนที่มีปัญหาจากการเจ็บไข้ได้ป่วย หรือประสบปัญหาต่าง ๆ ก็จะมาขอให้เทพเจ้าในศาลเจ้าแห่งนี้ช่วยเหลือ ซึ่งมักจะไม่ผิดหวัง แต่เดิมโรงเจฮะน่ำตั๊วหลังเก่าตั้งอยู่ริมคลองภาษีเจริญ การคมนาคมไม่สะดวก ต้องเดินทางด้วยเรือหรือเดินเท้าเท่านั้น ต่อมาคณะกรรมการบริหารโรงเจฯ ในยุคนั้น จึงได้ก่อสร้างโรงเจขึ้นใหม่ ณ สถานที่แห่งนี้ เมื่อปี พ.ศ. 2530  และเปิดใช้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน 

ส่วนการจัดงานประจำปีของโรงเจนั้น ได้จัดต่อเนื่องตลอดมานับร้อยปีแล้ว เพื่อเฉลิมฉลองวันคล้ายวันเกิด “ซำไก่โจ๋วซือกง” โดยภายในงานประจำปี ก็จะเปิดให้พี่น้องประชาชนเข้ามากราบไหว้เทพเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ภายในโรงเจฯ และจัดให้มีการป้วนเซียนถวายโจ๋วซือกง หรือ การประมูลสิ่งของศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลและความเจริญรุ่งเรืองของผู้ประมูลและครอบครัว ซึ่งสิ่งที่ผู้เข้าร่วมงานให้ความสนใจประมูลมากที่สุดคือ ทีกงเต็ง หรือ ต้นไผ่ประดับโคมบูชาเทพยดาฟ้าดิน โดยในปีนี้มีผู้ประมูลไปในราคาสูงสุดถึง 34,500 บาท

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

ประชาสัมพันธ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *