สมุทรสาครจัดพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา 2567

พุทธศาสนิกชนชาวสมุทรสาคร ร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ปี 2567 ณ พุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 23 ก.พ. 2567 นายชัยวัฒน์ ตุนทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำพุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2567 ณ พุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร ต.อำแพง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร โดยมี พระเทพสาครมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 14 เจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

สำหรับวันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก ต่อหน้าพระอรหันต์ จำนวน 1,250 รูป ที่มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ซึ่งหลักคำสอนนี้เป็นหลักการและวิธีการปฏิบัติให้ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ วันมาฆบูชาจึงถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 24 ก.พ. 2567  

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *