อธิบดี ปภ. ลงพื้นที่สมุทรสาคร เยี่ยมจุดตรวจบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567

อธิบดี ปภ. ลงพื้นที่สมุทรสาคร ตรวจเยี่ยมจุดตรวจบริหารประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ให้กำลังใจ จนท.ผู้ปฏิบัติงาน แจกหมวกกันน็อค เน้นย้ำให้จุดตรวจระดับพื้นที่กวดขันพฤติกรรมเสี่ยงผู้ใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะ จยย.ไม่สวมหมวกกันน็อค-ดื่มแอลกอฮอล์

วันนี้ (12 เม.ย.) เวลา 13.30 น. ที่จุดตรวจหลักตำบลโคกขาม บริเวณหน่วยตำรวจบริการประชาชน ถนนเอกชัย หมู่ 4 ต.โคกขาม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นายไชยวัฒน์  จุนถิระพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) พร้อมด้วย น.ส.ชัชดาพร บุญพีระณัช รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจและจุดให้บริการประชาชน และมอบหมวกนิรภัยแก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ รวมถึงได้มอบสิ่งของสนับสนุนการปฏิบัติงาน และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนที่ประจำจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานดูแลประชาชนในการเดินทางช่วงสงกรานต์ 2567

โดยมี นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ร.ต.ต.สัณฐิติ ธรรมใจ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร รวมถึง รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร ผกก.สภ.โคกขาม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.สมุทรสาคร ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองสมุทรสาคร และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การต้อนรับ

จากนั้นอธิบดี ปภ. ได้เดินทางไปยังบริเวณจุดตรวจตำบลบางโทรัด ถนนพระราม 2 ขาออก บริเวณหน้าสถานีบริเวณน้ำมัน ปตท. ก่อนถึงวัดเกตุมดีศรีวราราม ต.บางโทรัด อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร เพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยปฐมพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาลสมุทรสาคร  พร้อมทั้งมอบสิ่งของสนับสนุนการปฏิบัติงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ทหาร ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชน

โดย อธิบดี ปภ. ได้เน้นย้ำให้จุดตรวจระดับพื้นที่กวดขันพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกกันน็อคและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พร้อมทั้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใช้กลไกในพื้นที่โดยให้ผู้นำชุมชนในพื้นที่แนะนำตักเตือนผู้กระทำผิดหรือผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุทางถนนในช่วงควบคุมเข้มข้น 7 วันแห่งความปลอดภัยทางถนน และดูแลความปลอดภัย                              ในการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567

ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงควบคุมเข้มข้น 7 วันแห่งความปลอดภัยทางถนนของเทศกาลสงกรานต์ 2567 ตั้งแต่วันที่ 11-17 เม.ย. 2567 เน้นคุมเข้มพฤติกรรมเสี่ยง ดื่มไม่ขับ  ขับไม่ดื่ม เร็วไม่ขับ ขับไม่เร็ว คาดเข็มขัดนิรภัย และสวมหมวกกันน็อกปกป้องชีวิต เพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *