สส. ก้าวไกล สมุทรสาคร จัดกิจกรรม Reading Group หนังสือ “เผด็จการความคู่ควร”

สส.ฟลิ้น สมุทรสาคร พรรคก้าวไกล จัดกิจกรรม “Reading Group อ่านเผด็จการ ความคู่ควร เราเรียนรู้อะไรจากหนังสือเล่มนี้?” เชิญ “ไอติม-ไอซ์-ครูจุ๊ย” ร่วมถกในประเด็นการศึกษาและความเหลื่อมล้ำ สะท้อนแนวคิด “คู่ควรนิยม”

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 21 เม.ย. 2567 นายณัฐพงษ์ สุมโนธรรม หรือ ฟลิ้น สส. สมุทรสาคร เขต 1 พรรคก้าวไกล จัดกิจกรรม “Reading Group อ่านเผด็จการ ความคู่ควร เราเรียนรู้อะไรจากหนังสือเล่มนี้?” ณ ห้องประชุมชั้น 3 อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) โดยมี นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย นายฐิติพงษ์ เตละวาณิชย์ ประธานสภา อบจ.สมุทรสาคร นายอิทธิศักดิ์ โตขำ เลขานุการนายก อบจ.สมุทรสาคร และนายศิรสิทธิ์ สงนุ้ย สส. สมุทรสาคร เขต 3 พรรคก้าวไกล มีประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 40 คน

ภายในกิจกรรมเป็นการชวนคุยเรื่องหนังสือ “เผด็จการความคู่ควร” (The Tyranny of Merit) ของ ไมเคิล เจ. แซนเดล (Michael J. Sandel) นักปรัชญาการเมืองร่วมสมัย โดยสำนักพิมพ์ซอลท์ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับลักธิ “คู่ควรนิยม” (Meritocracy) เป็นแนวคิดแบบ “ใครดีใครได้” ผู้เขียนชี้ให้เห็นถึงสังคมที่ให้คุณค่าแก่ผู้ที่มีความสามารถใช้ความพยายามจนประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะเรื่องการศึกษา แล้วมองข้ามปัจจัยที่เกื้อหนุนระหว่างทาง ทั้งพื้นเพทางครอบครัว โอกาสทางการศึกษา หรือแม้แต่ความโชคดีที่ได้เกิดในสังคมที่ให้คุณค่าแก่ความคู่ควรนั้น ส่งผลให้สังคมเกิดความเหลื่อมล้ำ จนเกิดการแบ่งขั้วทางความคิดขึ้น โดยมีวิทยากร ประกอบด้วย นายพริษฐ์ วัชรสินธุ หรือ ไอติม สส. บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคก้าวไกล น.ส.รักชนก ศรีนอก หรือ ไอซ์ สส. กรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล และ น.ส.กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ หรือ ครูจุ๊ย ผู้อำนวยการมูลนิธิคณะก้าวหน้า ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อหนังสือเล่มดังกล่าวกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *