เทศบาลนครอ้อมน้อย ร่วมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ “วันเทศบาล” ปี 2567

นายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อย นำทีมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์รอบสำนักงานฯ เนื่องในวันเทศบาล ปี 2567

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 24 เม.ย. 2567 ที่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครอ้อมน้อย ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร นายบุญชู นิลถนอม นายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อย ได้เป็นประธานในกิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning Day) เนื่องในวันเทศบาล 24 เมษายน ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนักฯ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ตลอดจนพนักงานของเทศบาลนครอ้อมน้อยร่วมกิจกรรม โดยนายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อย ได้อ่านสารจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ก่อนที่จะร่วมกันฉีดล้างทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสำนักงานเทศบาลนครอ้อมน้อย

สำหรับวันเทศบาล ตรงกับวันที่ 24 เมษายนของทุกปี เพื่อตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล ซึ่งถือเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับคนในชุมชนมากที่สุด นับเป็นระยะเวลากว่า 90 ปี ที่เทศบาลถูกจัดตั้งขึ้นเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งในประเทศไทย นับตั้งแต่ประกาศใช้ พ.ร.บ.จัดระเบียบเทศบาล พ.ศ.2476 ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2477 กระทรวงมหาดไทยจึงกำหนดให้วันที่ 24 เมษายนของทุกปีเป็น “วันเทศบาล” ปัจจุบันมีการปกครองในรูปแบบเทศบาล จำนวน 2,472 แห่ง กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ เพื่อทำหน้าที่จัดบริการสาธารณะและดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนในพื้นที่  โดยในปี 2567 กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายพันธกิจสำคัญคือ “ทันโลก ทันสมัย ทันท่วงที”

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *