“ธรรมนัส-อรรถกร” นำขบวน ก.เกษตรฯ หารือช่วยชาวนาเกลือ ดันซ่อมท่าเทียบเรือ จ.สมุทรสาคร

“ธรรมนัส” รมว.เกษตรฯ ควง “อรรถกร” รมช.เกษตรฯ ป้ายแดง ยกทีมผู้บริหารกระทรวงฯ ลงพื้นที่ ต.นาโคก จ.สมุทรสาคร ชูโครงการชะลอขายเกลือช่วยเหลือเกษตรกร 7 จังหวัด พร้อมผลักดันซ่อมแซมท่าเทียบเรือประมงรางจันทร์ที่ชำรุดให้ชาวประมงในพื้นที่

เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2567 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อพบปะหารือกับเกษตรกรชาวนาเกลือ และตรวจสอบความเสียหายของสะพานท่าเทียบเรือประมงที่ชำรุด โดยมี นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมลงพื้นที่ มีนายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ดร.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวัฒนา แตงมณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมต้อนรับ

เริ่มต้นเมื่อเวลา 13.30 น. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมนายอรรถกร ศิริลัทธยากร รมช.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ร่วมพบปะหารือกับพี่น้องเกษตรกรชาวนาเกลือ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.นาโคก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร ซึ่งทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมจัดตั้ง “โครงการพัฒนาการผลิตเกลือทะเลคุณภาพเพื่ออนุรักษ์วิถีอาชีพเกลือทะเลและพื้นที่นาเกลือ ปีการผลิต 2566/67” ดำเนินการในพื้นที่ทำนาเกลือทะเล 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา และจังหวัดปัตตานี เกษตรกรผู้ทํานาเกลือทะเล จำนวน 628 ครัวเรือน ปริมาณเกลือทะเล จำนวน 355,000 ตัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรนาเกลือที่ประสบปัญหาหนี้สิน ให้เกษตรกรมีเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจกรรมการทำนาเกลือทะเล ยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและชีวิตเกษตรกรชาวนาเกลือทะเลไทย อนุรักษ์และฟื้นฟูอาชีพการทำนาเกลือไว้ให้คนรุ่นหลังอย่างยั่งยืน ดังนี้

1. กิจกรรมสนับสนุนค่าบริหารจัดการและรักษาเสถียรภาพราคาเกลือทะเล ในลักษณะการสนับสนุนเกษตรกรผู้ทํานาเกลือทะเลในจังหวัดแหล่งผลิตเป้าหมาย จัดหาผู้รับซื้อในพื้นที่จังหวัดหรือพื้นที่อื่น เพื่อรับซื้อหรือกระจายผลผลิตเกลือทะเล โดยสนับสนุนเป็นเงินจ่ายขาดค่าบริหารจัดการและรักษาเสถียรภาพราคาเกลือทะเล (เกลือขาว) ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่เกินตันละ 250 บาท เกษตรกรรายละไม่เกิน 120 ตัน โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการรวบรวม/รับซื้อเกลือ/กระจายเกลือทะเล/ค่าบรรจุภัณฑ์/ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้แก่เกษตรกรในการลดและกระจายเกลือทะเลไม่ให้ออกสู่ตลาดพร้อมกันและรักษาเสถียรภาพราคาเกลือทะเล ปริมาณเกลือทะเล จำนวน 75,360 ตัน

2. กิจกรรมสินเชื่อชะลอการขายเกลือทะเล ปีการผลิต 2566/67 โดยให้สินเชื่อเพื่อชะลอการขายเกลือทะเลแก่เกษตรกรที่ทำนาเกลือและสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ประเภทเกลือทะเลคุณภาพปานกลางขึ้นไป ปริมาณเกลือทะเล จำนวน 355,000 ตัน ในอัตราร้อยละ 80 ของราคาเฉลี่ยเกลือทะเลคุณภาพปานกลางขึ้นไป ปราศจากสิ่งแปลกปลอมจากสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เช่น เส้นผม กรวด ทราย ชิ้นส่วนแมลง ขนสัตว์ และสิ่งปฏิกูล ในปีการผลิต 2566/67 เป็นเงิน 1,500 บาทต่อตัน (ข้อมูลราคาเกลือของเกษตรกร ณ ไร่นา โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร) เมื่อคํานวณวงเงินสินเชื่อที่อัตราไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาที่กำหนดแล้ว ผู้กู้จะได้รับวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 1,200 บาทต่อตัน

ต่อมาเมื่อเวลา 14.20 น. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมนายอรรถกร ศิริลัทธยากร รมช.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงรางจันทร์ หมู่ 4 ต.นาโคก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร เพื่อตรวจสอบความเสียหายของสะพานท่าเทียบเรือประมงที่ชำรุด และพบปะเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากกรณีดังกล่าว ที่บริเวณวัดรางจันทร์สามัคคีธรรม สำหรับท่าเทียบเรือประมงรางจันทร์ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2539 โดยงบประมาณของกรมประมง ลักษณะเป็นท่าเทียบเรือที่มีสะพานยาวลงไปในทะเล พื้นที่ทั้งหมด 440.8 ตร.ม. เพื่อให้ชาวประมงนำสัตว์น้ำที่จับได้ขึ้นมาขายและจอดเรือได้สะดวกขึ้น

ปัจจุบันท่าเทียบเรือมีสภาพชำรุด เนื่องจากได้ใช้งานมาอย่างยาวนาน โครงสร้างคานคอนกรีตบริเวณหลายจุดแตกร้าว ส่งผลให้การใช้งานสะพานเป็นไปอย่างยากลำบาก มีความเสี่ยงอันตรายต่อการสัญจรทั้งของเรือประมง ยานพาหนะ และคนเดินเท้า ทั้งนี้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับกรมประมง ในการวางแผนซ่อมแซมท่าเทียบเรือประมงรางจันทร์ ต่อไป

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *