“รมช.อรรถกร” ลงพื้นที่สมุทรสาคร ติดตามก่อสร้าง ปตร.คลองอ้อมตัน เยี่ยมสวนมะพร้าวน้ำหอมต้นแบบ

“อรรถกร ศิริลัทธยากร” รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลุยพื้นที่สมุทรสาคร ติดตามการก่อสร้างประตูระบายน้ำฯ คลองอ้อมตัน ท่าทราย แก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง น้ำเค็ม และตรวจเยี่ยมสวนทรัพย์ประภา บ้านแพ้ว ต้นแบบ “สมุทรสาครโมเดล การผลิตมะพร้าวน้ำหอม GI สร้างรายได้สูง”

เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2567 นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ดร.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเยี่ยมชมงานก่อสร้างประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองอ้อมตัน ต.ท่าทราย อ.เมืองฯ และมอบใบเกียรติบัตรรับรองแปลงต้นแบบ พันธุ์มะพร้าวน้ำหอม GI บ้านแพ้ว ให้แก่นายประเสริฐ ทรัพย์มา และใบประกาศ GAP Monkey Free Plus แก่เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอม จำนวน 14 ราย ณ สวนทรัพย์ประภา ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว

เริ่มต้นเมื่อเวลา 09.00 น. นายอรรถกร พร้อมคณะ ลงพื้นที่บริเวณสถานีสูบน้ำและระบายน้ำคลองอ้อมตัน หมู่ 6 ต.ท่าทราย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร เพื่อติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองอ้อมตัน โดยมี นายเดช เล็กวิชัย รองอธิบดีกรมชลประทาน นายชุติมันต์ สกุลพราหมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 นายสิริพล รักษนาเวศ ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมสรุปผลความคืบหน้าโครงการฯ รวมถึง นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร ร.ต.ประพันธ์ ถึกสกุล นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร นายวรชาติ สายน้ำผึ้ง กำนันตำบลท่าทราย พร้อมผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชนให้การต้อนรับ

สำหรับพื้นที่ ต.ท่าทราย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร เป็นพื้นที่ประสบปัญหาด้านการระบายน้ำ และปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำเข้าในคลองอ้อมตันและคลองสาขา ในช่วงเวลาที่มีน้ำทะเลหนุนสูงเป็นประจำ ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนมีระดับสูงขึ้นมากและไหลเข้าท่วมพื้นที่บริเวณดังกล่าว ประกอบกับยังไม่มีอาคารควบคุมระดับน้ำ เช่น สถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำ เป็นสาเหตุให้น้ำเข้าท่วมพื้นที่ด้านใน ก่อให้เกิดความเสียหายกับบ้านเรือนราษฎรและพื้นที่การเกษตร กรมชลประทานได้วางแผนดำเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองอ้อมตัน เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว หากดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถแก้ไขและป้องกันน้ำเค็มจากแม่น้ำท่าจีน รุกล้ำเข้าในคลองอ้อมตัน รวมทั้งป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในฤดูฝน อีกทั้งยังช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกได้อีกกว่า 8,000 ไร่ โดยเริ่มต้นก่อสร้างตั้งแต่ปี 2564 งบประมาณการก่อสร้าง 288,607,000 บาท ปัจจุบันมีความคืบหน้าร้อยละ 98 คาดว่าจะแล้วเสร็จเริ่มเปิดใช้งานในอีกประมาณ 2 เดือนข้างหน้า

โดยนายอรรถกร ได้กำชับให้กรมชลประทานเร่งดำเนินการโครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามกำหนด รวมถึงจะได้ผลักดันโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ อีก 4 แห่ง ฝั่งตะวันตกแม่น้ำท่าจีน ในพื้นที่ตำบลท่าทราย คือ ประตูระบายและสถานีสูบน้ำคลองตาฮะ ประตูระบายน้ำคลองเชิงกราน ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองปีกนก และประตูระบายน้ำคลองต้นไทร รวมถึงเขื่อนป้องกันตลิ่ง จากประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองครุถึงแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันออก ความยาว 800 เมตร ที่นายวรชาติ สายน้ำผึ้ง กำนันตำบลท่าทราย พร้อมผู้นำท้องที่และประชาชนชาวตำบลท่าทราย ขอรับการสนับสนุนโครงการเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุด ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ต้องการเห็นพี่น้องประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ต่อมาเมื่อเวลา 10.00 น. นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสวนทรัพย์ประภา ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร โดยมี นางวิลาวัณย์ ใคร่ครวญ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และคณะ ตลอดจนผู้นำพื้นที่ พร้อมด้วยเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้วร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้ นายอรรถกร ได้ให้เกียรติมอบใบเกียรติบัตรรับรองแปลงต้นแบบ พันธุ์มะพร้าวน้ำหอม GI บ้านแพ้ว ให้แก่นายประเสริฐ ทรัพย์มา และมอบใบประกาศ Monkey Free Plus ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอม จำนวน 14 ราย มอบต้นพันธุ์มะพร้าวน้ำหอมพันธุ์ดีให้เกษตรกร จำนวน 10 ราย รวมถึงพบปะเกษตรกร และเยี่ยมชมนิทรรศการภายในสวนทรัพย์ประภา

นายอรรถกร กล่าวว่า สวนทรัพย์ประภาแห่งนี้ เป็นที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น  “สมุทรสาครโมเดล การผลิตมะพร้าวน้ำหอม GI สร้างรายได้สูง” ในโครงการ 76 จังหวัด 76 โมเดล การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยมูลค่าสูงนี้ นับเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งที่กรมวิชาการเกษตร และหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมกันดำเนินงานจนกลายเป็นต้นแบบการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยมูลค่าสูงในเชิงประจักษ์ เป็นแปลงต้นแบบแม่พันธุ์มะพร้าวน้ำหอม GI บ้านแพ้ว ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP และ GAP Monkey Free plus มีการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุ (zero waste) และสามารถขยายผลเทคโนโลยีสู่กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตมะพร้าวน้ำหอมในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง ให้สามารถนำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ทั่วประเทศ สู่การพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศไทย และสามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตมะพร้าวน้ำหอมคุณภาพ และรวมถึงการทำแปลงแม่พันธุ์เพื่อผลิตต้นกล้าพันธุ์ดี ช่วยยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรของประเทศต่อไป

สำหรับ สวนทรัพย์ประภา “สมุทรสาครโมเดล การผลิตมะพร้าวน้ำหอม GI สร้างรายได้สูง” เป็นโมเดลระดับจังหวัด ที่ได้นำเทคโนโลยี ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรมาใช้ในการแก้ปัญหา และเพิ่มมูลค่าของผลผลิต ได้แก่ เทคโนโลยีการคัดเลือกแม่พันธุ์ดี การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูมะพร้าวโดยวิธีผสมผสาน การจัดการสวนแบบ zero waste และการรับรองมาตรฐาน GAP Monkey Free Plus อีกทั้งยังเป็น “แปลงต้นแบบแม่พันธุ์มะพร้าวน้ำหอม GI บ้านแพ้ว” ที่ผ่านการรับรองโดยกรมวิชาการเกษตร สามารถสร้างรายได้สุทธิสูงถึง  184,266 บาทต่อไร่ต่อปี และมีเกษตรกรเครือข่าย จำนวน 39 ราย ซึ่งสวนทรัพย์ประภา เป็นต้นแบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพ สามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติสำหรับการพัฒนาหรือปรับใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถเพื่อการผลิตมะพร้าวน้ำหอมคุณภาพ รวมถึงการทำแปลงแม่พันธุ์เพื่อผลิตตันกล้าพันธุ์ดี โดยมีการบูรณาการร่วมกันทั้งเกษตรกร กลุ่มเครือข่ายเกษตรกร และหน่วยงานภาครัฐ สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรโดยใช้หลัก “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *