สมุทรสาคร เลือก สว. ระดับอำเภอ ได้ 162 คนเข้าชิงระดับจังหวัด คนดังตบเท้าเข้ารอบคึกคัก

สนามเลือก สว. สมุทรสาคร ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้ 162 ชื่อเข้าไปเลือกระดับจังหวัด สแกนรายชื่อพบคนดังทั้งผู้นำองค์กร อดีตนักการเมืองท้องถิ่น ทายาทอดีตรัฐมนตรีฯ อดีตพระเอกช่อง 7 และทนายความชื่อดัง

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ระดับอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งได้กำหนดสถานที่เลือก สว. ระดับอำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองสมุทรสาคร ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 100 ปี โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ อำเภอกระทุ่มแบน ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ และอำเภอบ้านแพ้ว ที่ศาลาประชาคมอำเภอบ้านแพ้ว โดยเมื่อเวลา 09.30 น. นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายพงษ์พัชน์ สายช่างทอง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสาคร และคณะ ลงพื้นที่สังเกตการณ์พร้อมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือก สว. ระดับอำเภอ ณ สถานที่เลือก สว. (ระดับอำเภอ) ทั้ง 3 อำเภอ

สำหรับบรรยากาศการเลือก สว. ระดับอำเภอ มีผู้สมัครรับเลือกเป็น สว. เดินทางเข้ามารายงานตัวกันอย่างพร้อมเพรียงตั้งแต่ช่วงเช้า ซึ่งทางผู้อำนวยการการเลือกในระดับอำเภอ ได้มีการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนเพื่อความถูกต้องและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยครั้งแรกจะเลือกกันเองภายในกลุ่ม 20 กลุ่มอาชีพ ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 5 ลำดับแรก ของแต่ละกลุ่มเป็นผู้ได้รับเลือกขั้นต้น จากนั้นจะเป็นการแบ่งเป็นสาย สายละ 3-5 กลุ่ม เลือกกลุ่มละ 1 คนที่อยู่ในสายเดียวกัน แต่เลือกกลุ่มเดียวกันหรือเลือกตนเองมิได้ ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรกของแต่ละกลุ่ม ก็จะเป็นผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอ เข้าไปสู่การเลือก สว. ระดับจังหวัดในรอบต่อไป ซึ่งกำหนดขึ้นในวันที่ 16 มิ.ย. 2567 ขณะเดียวกันภายนอกสถานที่เลือก สว. ระดับอำเภอ ได้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อให้ประชาชนได้สังเกตการณ์ด้วย โดยภาพรวมนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โดยผลการเลือก สว. ระดับอำเภอ พบว่ามีบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ หรือมีบทบาทสำคัญในจังหวัดฯ สามารถผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกระดับจังหวัดได้สำเร็จ อาทิ นายนิคม มากรุ่งแจ้ง อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดสมุทรสาคร, น.ส.กชนิภา อินทสุวรรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร, นายสกล ก๊กผล บุตรชาย นายเจี่ย ก๊กผล อดีต รมช.พาณิชย์ และอดีต สส.สมุทรสาคร, นายชวพล วัฒนพรมงคล รองประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร, นายรติพงษ์ ภู่มาลี หรืออ้น อดีตพระเอกชื่อดังสังกัดช่อง 7 สี, นายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือทนายตั้ม เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนฯ, นายวรพงษ์ ชอบชื่น ประธานเครือข่าย ทสม.จังหวัดสมุทรสาคร, นายชัยพร ศิริพงษ์เวคิน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร และนายเชาวริน ชาญสายชล อดีตผู้สมัครนายก อบจ.สมุทรสาคร เป็นต้น

สำหรับผู้สมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา ระดับอำเภอ ของจังหวัดสมุทรสาคร ที่ได้รับเลือกเข้าไปเลือกในระดับจังหวัด 20 กลุ่มอาชีพจากทั้ง 3 อำเภอ ปรากฏว่ามีจำนวนทั้งสิ้น 162 คน แบ่งเป็นอำเภอเมืองสมุทรสาคร 59 คน อำเภอกระทุ่มแบน 54 คน และอำเภอบ้านแพ้ว 49 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

กลุ่มที่ 1 กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง

อำเภอเมืองฯ : นายฉอ้อน ปานซงค์, นายนพรัตน์ ทวี, นายประเสริฐ งามกาละ / กระทุ่มแบน : น.ส.ขนิษฐา ฤทธิศาสตร์, น.ส.ญาตา ประยงค์, นางเพ็ญพรรณ ลิ้มประเสริฐ / บ้านแพ้ว : นายพงษ์เกียรติ กุศลศิลป์วุฒิ, พล.ต.ท. วรัตม์ชัย ศรีรัตนวุฑฒิ, นางสมหมาย คงชาตรี

กลุ่มที่ 2 กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

อำเภอเมืองฯ : นายชาตรี เลิศสิริมงคลชัย, นายนคร พจนวรพงษ์, นายสุเมธ คงฆะ / กระทุ่มแบน : ไม่มีผู้สมัคร / บ้านแพ้ว : ร.ต.อ. พรชาติ เจษฎาลักษณ์

กลุ่มที่ 3 กลุ่มการศึกษา

อำเภอเมืองฯ : นายปริญญา วงษ์เชิดขวัญ, นายพนม เส็งเรียบ, นางรสรินทร์ อรอมรรัตน์ / กระทุ่มแบน : นายกาญจนพฤก มาสดใส, นายศักราวุธ ทองสิมา, นางสรานันท์ บุญซู / บ้านแพ้ว : นางเจริญรัตน์ อริยะวิเชนทร์, ว่าที่ ร.อ. สารัตน์ เถื่อนสุวรรณ, นายสุเทพ วานิชสำราญ

กลุ่มที่ 4 กลุ่มการสาธารณสุข

อำเภอเมืองฯ : นางการะเกด ศีรีรักษ์, นายประสาน อุบลไทร, น.ส.วารุณี ก๋งหมึง / กระทุ่มแบน : นายกฤษฎา ชื่นอิ่ม, นายธนะ งามจินดาสกุล, น.ส.พิมล ชลไพรพิมลรัตน์ / บ้านแพ้ว : นางกัญญาภัค สมมาก, นายธนกฤต แสงสว่าง, นางมัญชุสา รงคพิชญ์

กลุ่มที่ 5 กลุ่มอาชีพทำนา ปลูกพืชล้มลุก

อำเภอเมืองฯ : น.ส.กรณ์กุลขจิต เรืองกิจไพศาล, นายปฐพี ศรีนวล / กระทุ่มแบน : นายพิน น่วมไม้พุ่ม, นายสินธนา โหมดพลาย, น.ส.อุมารินทร์ แก้วจิตร / บ้านแพ้ว : นางจิราพร วิเศษศิริ, น.ส.นวลจันทร์ ประทุมแก้ว, น.ส.สุดา พานิชเจริญ

กลุ่มที่ 6 กลุ่มอาชีพทำสวน ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง

อำเภอเมืองฯ : นายสมาน ทองถนอม, น.ส.สายฝน พลายภิรมย์, นายอุดม มงคลตรีลักษณ์ / กระทุ่มแบน : นางกษิรา เจริญสุกใส, น.ส.จินตนา มีบางยาง, นายปรีชา รอดท่าไม้ / บ้านแพ้ว : นายธีระ เหลืองสีเพชร, น.ส.ปุณณภา ฮะค่อม, นางลัดดาวัลย์ คุ้มแผน

กลุ่มที่ 7 กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ผู้ใช้แรงงาน

อำเภอเมืองฯ : น.ส.นงค์นุช ดรพิลา,  นายยุทธศิลป์ มณีไพโรจน์, น.ส.รจนา ทองมา / กระทุ่มแบน : นางนิสิตา ศิรธรานนท์, น.ส.ปนัดดา จาละ, นายสาคร แก้วนุ้ย / บ้านแพ้ว : น.ส.นภารัตน์ ปรีดา,  น.ส.นฤมล ทองสวัสดิ์, นายภูวริศ พึ่งฤกษ์ดี

กลุ่มที่ 8 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภค ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน

อำเภอเมืองฯ : นางกุหลาบ ศรีนวลจันทร์, นายไตรวินิจ ตู้จินดา, นายพอพล พูลละออ / กระทุ่มแบน : นายเทอดศักดิ์ อุนทุโร, นายอภิชาติ อาภาพิมลรัตน์, นายอรุณ แจ้งโพธิ์นาค / บ้านแพ้ว : นายพชร ชินชิราศัย, นายสมควร จันทร์หงษ์, นายสุพัฒน์ ปภุสะโร

กลุ่มที่ 9 กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

อำเภอเมืองฯ : นายชาตรี ปั้นอุดม, นายสัญญา สิทธิชยารักษ์,  น.ส.อังคณา กลิ่นหอม / กระทุ่มแบน : น.ส.ณัฐฐาน์ ธัชธรวรเศรษฐ์, นางทิพย์สิตา บุญชู, น.ส.วรรณรดา ทองโต / บ้านแพ้ว : นายชูเกียรติ เฮ้งบริบูรณ์, นางธัญพร ชัยวณิชกร,  นายบุญธรรม ศักดิ์ศรีสุวรรณ

กลุ่มที่ 10 กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่นนอกจากกิจการตาม (9)

อำเภอเมืองฯ : ว่าที่ ร.ต.หญิง กิจติณัฐ ไม้หอม, นายนิคม มากรุ่งแจ้ง, นายอนุวัตร สันทอง / กระทุ่มแบน : นายนรินทร์ ป้อมน้อย, นายยศวัฒน์ วีระบริรักษ์, นายอุทิน คำมุงคุณ  / บ้านแพ้ว : นายชัยวัฒน์ นุติพรรณ, นางลำยอง แตงอุไร

กลุ่มที่ 11 กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว อันได้แก่ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้ประกอบกิจการหรือพนักงานโรงแรม

อำเภอเมืองฯ : น.ส.กชนิภา อินทสุวรรณ์, นายกรษณ ศุขเกษม, น.ส.วรรัตน์ แซ่ตั้ง / กระทุ่มแบน : ไม่มีผู้สมัคร / บ้านแพ้ว : น.ส.กัณฐิกา สายพรชัย

กลุ่มที่ 12 กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม

อำเภอเมืองฯ : น.ส.ภัทรพร อิทธิสมุทรเจริญ, น.ส.ลัคณาพร คงเจริญ, นายวิทยา อภิวัฒนเบญญา / กระทุ่มแบน : นายกิตติ แช่มช้อย, นายกิตติศักดิ์ สุนทรวิทย์, นายสุพจน์ ชวนบุญ / บ้านแพ้ว : นายชวน พานธุวงค์, นายณัชธพงศ์ ลีกิจแสงเจริญกุล, นายนิพันธ์ ทองมีแสง

กลุ่มที่ 13 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม

อำเภอเมืองฯ : นายกัมพล ทองชิว, นายกิตติภพ ปานคณินทร์, นายสาธิต อำมฤคขจร / กระทุ่มแบน : นายณศรัณย์ อภิชาสิริพุฒิชัย, น.ส.ณิชชา ศรีรัตนวุฑฒิ, นายปฐมพงษ์ ฤกษ์สมุทร / บ้านแพ้ว : พ.ต.ธนพงษ์ จันทร์ทอง, นายเปรมวิศน์ จันทร์ธนาพิพัฒน์, นายวิเชียร ประพัฒน์รังสี

กลุ่มที่ 14 กลุ่มสตรี

อำเภอเมืองฯ : นางคิมดาลี จารุวัฒนานันท์, นางชนิดา แม้นเจริญ, นางพศุตม์ ตราชู / กระทุ่มแบน : นางพรทิพย์ จิตรสวัสดิ์, นางเพ็ชรพรรณ ชวนบุญ, น.ส.มิรินท์ จุติชัย / บ้านแพ้ว : นางเรียม คุ้มแผน, น.ส.วันดี แดงประเสริฐ, น.ส.วันเพ็ญ คงชาตรี

กลุ่มที่ 15 กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น

อำเภอเมืองฯ : นายญาโณ ไตรหา, นางดนุชา พุทธิสมสถิตย์, นายสกล ก๊กผล / กระทุ่มแบน : นายเกษม จันทร์คง, นายปทาน สกุลกิจมั่นคง, นายศิริศิลป เคารพ / บ้านแพ้ว : น.ส.จรรยา เสวี, น.ส.ทรงสุดา บุตรเพ็ชร, น.ส.รัชฎาพร มาเอี่ยม

กลุ่มที่ 16 กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา

อำเภอเมืองฯ : นายชวพล วัฒนพรมงคล, นางนวพร สร้อยพวง, น.ส.นัทธมน สกุลแจบ้านเกาะ / กระทุ่มแบน : นายรติพงษ์ ภู่มาลี, นายวันชัย เสมา, นายสุชัช พุ่มพวง / บ้านแพ้ว : ไม่รับสมัคร

กลุ่มที่ 17 กลุ่มประชาสังคม กลุ่มองค์กรสาธารณประโยชน์

อำเภอเมืองฯ : นายคุณชิต สายเย็น, นายภาคภูมิ แสวงคำ, นายวรพงษ์ ชอบชื่น / กระทุ่มแบน : นายคุณาฐนนต์ เทียนประภาฐ์โชค, นายษิทรา เบี้ยบังเกิด / บ้านแพ้ว : นายสมชาย สำเร็จวิทย์

กลุ่มที่ 18 กลุ่มสื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม

อำเภอเมืองฯ : นายจำรัส โกยอารี, นายสมัคร จิตต์มั่น, นายสุวรรณ โพธิ์บางหวาย / กระทุ่มแบน : นายชัยพร ศิริพงษ์เวคิน, น.ส.ณัฏฐนันท์ ศิริสันติวรกุล, นายทวีป มาลัย / บ้านแพ้ว : นายชุมพล สายหยุด, นายถนอมพงษ์ กลัดกลีบ, นายพนา ทองมีอาคม

กลุ่มที่ 19 กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ อาชีพอิสระ

อำเภอเมืองฯ : นายบุญยิ่ง สถาวรสมิต, นายวชิรวิทย์ มณีกรรแตงอ่อน, นายสัมพันธ์ เปลี่ยนสี / กระทุ่มแบน : นายชัยมงคล พันโคตร, น.ส.ณิตชา ธรรมเอื้ออารีย์, นายวิรัตน์ เนตรจันทร์ / บ้านแพ้ว : นายกุลธวัช กรีทอง, น.ส.ชัญญา ทองอยู่คง, น.ส.บุญส่ง คงทองพูล

กลุ่มที่ 20 กลุ่มอื่น ๆ

อำเภอเมืองฯ : นายเชาวริน ชาญสายชล, นายภัคพล ทัศนนิพันธ์, นายสมหมาย สังข์วิลัย / กระทุ่มแบน : นายวิชิต นาคน้อย, นายสำราญ ดิษคุ้ม, นางสุภา ศิวารัตน์ / บ้านแพ้ว : น.ส.ชนกานต์ อุทร, นายธวัชชัย บุญแฟง, น.ส.ลัดดาวัลย์ แป้นทอง

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *