สมุทรสาครร่วมพิธีไหว้ วันคล้ายวันเกิดเจ้าพ่อหลักเมืองฯ ตามประเพณีจีนโบราณ

ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมไหว้วันคล้ายวันเกิดเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ตามประเพณีจีนโบราณที่สืบทอดกันมากว่า 50 ปี

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 16 มิ.ย. 2567 ที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานพิธีไหว้คล้ายวันเกิดเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ในงานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ประจำปี 2567 โดยมีนายสมเกียรติ ลิ้มเทียมเจริญ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร นายชัยวัฒน์ ตุนทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร นายชุมพล จันทร์จรัสวัฒนา นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร นายกำจร มงคลตรีลักษณ์ ประธานคณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมพิธี

สำหรับการไหว้วันคล้ายวันเกิดองค์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร เป็นประเพณีการไหว้ตามแบบฉบับประเพณีจีนโบราณที่สืบทอดกันมากว่า 50 ปี เริ่มจากการไหว้ฟ้าดิน ไหว้องค์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร การถวายน้ำชา น้ำอมฤทธิ์ น้ำบริสุทธิ์ ไหว้ซาแซเนื้อสัตว์ 5 อย่าง ไหว้ผลไม้ 5 อย่าง ไหว้หมี่มงคล ซึ่งเชื่อกันว่าจะมีอายุยืนยาว ไหว้ซิ้วท้อ ขนมมงคลสื่อความหมายว่าอายุยืนยาว ความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งประชาชนทั่วไปจะนำมาไหว้องค์เจ้าพ่อหลักเมืองฯ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำรงชีวิตแก่ตนเองและครอบครัว เมื่อไหว้เสร็จแล้วก็จะนำอาหารคาว-หวาน ผลไม้ที่ไหว้ กลับไปรับประทานต่อที่บ้าน ซึ่งมีความเชื่อว่าจะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ สุขภาพแข็งแรง ด้วยบารมีเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร จะช่วยหนุนนำให้ผู้ขยันทำมาหากินอย่างซื่อสัตย์สุจริต จะทำให้เจริญรุ่งเรือง ร่ำรวยยิ่ง ๆ ขึ้นไป ทั้งนี้ จะมีพิธีอัญเชิญเจ้าพ่อหลักเมืองเข้าประทับในศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร คืนสุดท้ายของการจัดงาน ในเวลา 23.59 น.

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *