อ่วมแน่! ทล.เผยพฤษภาฯ นี้ “ถ.พระราม 2” มีก่อสร้างจากกรุงเทพฯ ยันนาโคก

กรมทางหลวงเผย เดือนพฤษภาคมนี้ มี 2 โครงการก่อสร้าง ทั้งปรับปรุงถนนช่วงทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน – เอกชัย แล้วเสร็จสิงหาคม 2563 และออกนอกเมืองสมุทรสาคร มีซ่อมโครงสร้างสะพาน 5 จุด 5 เดือน ขอความร่วมมือปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

นายกิตติ ทรัพยประสม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร เปิดเผยว่า ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป กรมทางหลวงจะทำการก่อสร้างปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) อยู่ 2 โครงการ ได้แก่ สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง จะดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงถนนพระราม 2 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน – เอกชัย แบ่งออกเป็น 3 ตอน สิ้นสุดสัญญาทั้งหมดในเดือนสิงหาคม 2563

โดยเป็นการขยายช่องจราจรทางหลักจาก 3 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ขยายทางขนานจาก 2 ช่องจราจรเป็น 3 ช่องจราจรขยายสะพานข้ามคลองบนทางหลัก ก่อสร้างสะพานกลับรถ กม. 16+000 วางท่อระบายน้ำใหม่ และติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มเติม รื้อสะพานข้ามทางรถไฟ ช่องทางหลักฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ และก่อสร้างใหม่ขนาด 3 ช่องจราจร ขณะนี้ความคืบหน้าของโครงการฯ อยู่ระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ แลัคาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างประมาณต้นเดือนพฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

ส่วนศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) กรมทางหลวง จะดำเนินการซ่อมโครงสร้างสะพานบนถนนพระราม 2 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก – นาโคก ที่คลองขุดบ้านบ่อ กม.39+327, คลองท่าแร้ง กม. 39+964, คลองสุนัขหอน กม.45+960, สะพานข้ามทางรถไฟสายแม่กลอง กม.47+193 และ คลองนาขวาง กม. 47+912 เริ่มสัญญาวันที่ 1 พ.ค. 2561 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 ก.ย. 2561 เป็นเงินค่างาน 9 ล้านบาท ซึ่งในระหว่างการก่อสร้างจำเป็นต้องปิดการจราจรช่องซ้ายสุด 1 ช่องจราจร

ทั้งนี้ อาจทำให้การจราจรติดขัด ไม่สะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนทั่วไปในการใช้เส้นทางช่วงที่มีการก่อสร้าง และการซ่อมโครงสร้างสะพานอาจจะไม่สะดวกในการใช้เส้นทางบางช่วง จึงขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้ทางขับรถด้วยความเร็วที่กำหนด ปฏิบัติตามป้ายเตือน สังเกตป้ายแนะนำ หากประชาชนผู้ใช้ทางต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุต่างๆ ระหว่างดำเนินการ สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *