ชาวประมงมหาชัย ทำพิธี ‘สืบชะตาทะเลสมุทรสาคร’ ครั้งที่ 6

สมาคมการประมงสมุทรสาคร พร้อมผู้แทนองค์กรภาครัฐ-เอกชน ร่วมสืบชะตาทะเลอ่าวไทยตอนบน ทำบุญเลี้ยงเพลพระสงฆ์ ปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ 3 ล้านตัว และประกอบพิธีกรรมเซ่นไหว้ฮ้อเฮียตี๋

เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2560 เวลา 10.00 น. ที่อาคารเอนกประสงค์ (หลังคาโค้ง) ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร สมาคมการประมงสมุทรสาคร และสมาชิกชาวประมง ได้จัดพิธีสืบชะตาทะเลอ่าวไทยตอนบนสมุทรสาคร ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 มีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี และนายกำจร มงคลตรีลักษณ์ นายกสมาคมการประมงสมุทรสาคร พร้อมด้วยสมาชิกให้การต้อนรับ มีประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า–ออกเรือประมง (PIPO) สมุทรสาคร รวมถึงผู้แทนองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และชาวประมงเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

สำหรับการจัดพิธีดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรประมงทะเลและประมงชายฝั่งที่เสื่อมโทรมให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ปลูกจิตสำนึกชาวประมงถึงคุณค่าของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้ทุกคนในจังหวัดสมุทรสาครได้เห็นถึงประโยชน์และความสำคัญของทรัพยากรทางทะเล เนื่องจากปัจจุบันอ่าวไทยตอนบนได้รับผลกระทบจากการประกอบการหลากหลายชนิด ซึ่งทำให้ระบบนิเวศ เกิดความเสื่อมโทรม ทรัพยากรสัตว์น้ำลดลงอย่างรวดเร็ว

โดยได้ร่วมกันทำกิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ ปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ จำนวน 3 ล้านตัว ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากประมงจังหวัดสมุทรสาคร และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร การจมเรือประมงเพื่อไปเป็นปะการังเทียม จำนวน 1 ลำ นอกจากนี้ยังมีการสมทบทุนจัดสร้างปะการังเทียมกับจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อให้เป็นที่อยู่และขยายพันธุ์ของสัตว์น้ำ และพิธีไหว้ฮ้อเฮียตี๋ พิธีเซ่นไหว้ทุกปีอันทำให้เกิดความเป็นมงคลให้จับสัตว์น้ำได้ผลดี เพื่อเป็นการสร้างบุญกุศล เพื่อช่วยปกป้องคุ้มครองชาวประมงให้มีความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ ตลอดจนสามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงตลอดไป

สาครออนไลน์ โดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *