สคบ. ติวเข้มคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค จ.สมุทรสาคร

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จัดสัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค (ครั้งที่ 1) ที่ จ.สมุทรสาคร เสริมสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมลงพื้นที่เต็นท์รถมือสอง เพื่อชี้แนะให้ปฏิบัติตามกฎหมาย

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 30 ต.ค. 2561 ที่ห้องประชุมโชติกา โรงแรมเซ็นทรัลเพลส ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ. จัดโครงการสัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค (ครั้งที่ 1) โดยมีนายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดสมุทรสาคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านคุ้มครองผู้บริโภคฯ ผู้ประกอบการธุรกิจรถมือสองในพื้นที่ และผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาเป็นจำนวนมาก

มีนายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค บรรยายเรื่อง “บทบาทและอำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค” ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เช่น การรับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค การตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ ตลอดจนแนวทางในการดำเนินงานประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

เพื่อให้มีองค์ความรู้เพียงพอในการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ และสร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบธุรกิจถึงการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค อันจะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ส่งผลให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานและเกิดประโยชน์สูงสุดในการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค

ในการนี้ คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเต็นท์รถมือสองใน ต.มหาชัย เพื่อชี้แนะแนวทางการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 2) และ พ.ศ. 2556 (ฉบับที่ 3) ซึ่งนายศรัณย์ รักษ์เผ่า ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักประสานและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด เปิดเผยว่า สคบ. ได้รวบรวมข้อมูลปัญหาการละเมิดสิทธิผู้บริโภคในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร พบว่ามีการร้องเรียนในเรื่องธุรกิจประเภทจำหน่ายรถยนต์ใช้แล้วเป็นจำนวนมาก โดยเป็นประเด็นปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพรถยนต์ การขอสินเชื่อ การโอนเล่มทะเบียน การจองและการโอนกรรมสิทธิ์ เป็นต้น

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

One Reply to “สคบ. ติวเข้มคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค จ.สมุทรสาคร”

  1. คือวันนี้นั่งรถคิวมอไซมากับน้องสาวสองคน ซึ่งน้องสาวลงหน้าโรงงานไทยรวมสินฝั่งโรง 1 แล้วดิฉันก็นั่งคันนั้นต่อมาตลาดมหาชัยบริเวณหน้าสวัสดีโอสถ ซึ่งนั่งมาไม่เคยเกินราคา 40-50 บาท แต่วันนี้โดนไป 70 บาท วานช่วยตรวจสอบทีคะ เพราะเอาเปรียบผู้บริโภคเกินไป ขอบคุณคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *