ภ.จว.สมุทรสาคร เสริมสร้างศักยภาพตำรวจดูแลการชุมนุมสาธารณะ

ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร จัดโครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ 2560 และ พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 29 พ.ย. ที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร พ.ต.อ.จำลอง งามเนตร รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ และข้าราชการตำรวจซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลการชุมนุมสาธารณะ ของตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมี พ.ต.อ.สุระพรรณ นาทวรทัต รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร ผู้กับการสถานีตำรวจภูธร และครูฝึกผู้ชำนาญงานด้านการดูแลการชุมนุมสาธารณะมาฝึกอบรมให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแก่ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่กองร้อยควบคุมฝูงชนของตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 2 กองร้อย รวม 340 นาย

พ.ต.อ.จำลอง กล่าวว่า การฝึกอบรมเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะฯ จัดขึ้นเพื่อปฏิบัติตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 และสอดคล้องกับ พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 รวมทั้งขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะของเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ ข้าราชการตำรวจ ผู้มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการการชุมนุมสาธารณะ ตลอดจนข้าราชการตำรวจซึ่ง ได้รับมอบหมายให้ดูแลการชุมนุมสาธารณะ

สำหรับการฝึกอบรมนั้น ประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 และคู่มือการฝึกและการปฏิบัติการควบคุมฝูงชน พ.ศ.2554 การฝึกปฏิบัติยุทธวิธีพื้นฐานการรักษาความปลอดภัยและการควบคุมฝูงชน การฝึกปฏิบัติการควบคุมฝูงชนขนาดเล็กและขนาดกลาง การฝึกปฏิบัติรูปขบวนและอุปกรณ์ควบคุมฝูงชน การฝึกปฏิบัติชุดควบคุมฝูงชนเคลื่อนที่เร็ว และการฝึกตามสถานการณ์สมมติ โดยฝึกอบรมระหว่างวันที่ 29 – 30 พ.ย. 2561 ณ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร และลานหน้าสโมสรหมู่บ้านมหาชัยเมืองทอง ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *