“ภูมิใจไทย” ร่วมงานเสวนา “น้องชวนพี่คุยฯ” พบปะ นศ.เทคนิคสมุทรสาคร

รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย พร้อมโฆษกพรรคฯ ร่วมงานเสวนา “น้องชวนพี่คุย อนาคตประเทศไทย ที่คนรุ่นใหม่อยากเห็น” ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร มี 3 ว่าที่ผู้สมัคร จ.สมุทรสาคร ร่วมงานด้วย

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุม 3 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร จัดงานเสวนาโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยในสถานศึกษา “น้องชวนพี่คุย อนาคตประเทศไทย ที่คนรุ่นใหม่อยากเห็น” โดยมีนายนพณัช หงษา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร กล่าวเปิดงาน มีนักศึกษาในระดับ ปวช. และ ปวส. เข้าร่วมรับฟังประมาณ 600 คน

ภายในงาน ได้เชิญผู้แทนพรรคภูมิใจไทย ประกอบด้วย นายบุญลือ ประเสริฐโสภา รองหัวหน้าพรรคฯ อดีต รมช.กระทรวงศึกษาธิการ และ พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ กรรมการยุทธศาสตร์และโฆษกพรรคฯ อดีตรองประธาน กสทช. ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ทางด้านการเมือง เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยและให้ความรู้กับนักศึกษาที่ยังไม่เคยผ่านการเลือกตั้งมาก่อน ซึ่งนักศึกษาเหล่านี้จะมีสิทธิในการเลือกตั้งในปี 2562 รวมถึงสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับตัวแทนนักศึกษาในประเด็นต่าง ๆ อาทิ เรื่องการแก้ปัญหาคอร์รัปชั่น เรื่องระบบการศึกษาไทย เรื่องปัญหาของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รวมทั้งเรื่องของการปลดล็อกนำพืชกัญชามาใช้ทางการแพทย์

ทั้งนี้ ในงานเสวนาดังกล่าว มีว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จ.สมุทรสาคร พรรคภูมิใจไทย ร่วมเปิดโครงการ ประกอบด้วย นายอภิชัย เตชะนิธิสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อนุสรณ์กรุ๊ป ที่ปรึกษาสมาคมการประมงนอกน่านไทย และอดีตประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร เขต 1, นางอมรทิพย์ ศรีกลั่น อดีตปลัดอำเภอเมืองสมุทรสาคร เขต 2 และนายบูรณะวิทย์ สิทธิศาสตร์ อดีตหัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร เขต 3

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *