ทสจ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นำทุกภาคส่วนร่วมรณรงค์ให้ประชาชนทุกคนร่วมกันลด ละ เลิกใช้พลาสติกและโฟม ที่ตลาดสดลีลา ในกิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. เวลา 16.30 น. ที่ตลาดสดลีลา ต.คอกกระบือ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย โดยมี ดร.รวมทรัพย์ คะเนะดะ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร, นายสมนึก มีบริบูรณ์ นายก อบต.คอกกระบือ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน เครือข่าย ทสม.จังหวัดสมุทรสาคร และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม

ดร.รวมทรัพย์ กล่าวว่า จากการรายงานพบว่าประเทศไทยมีขยะพลาสติกเกิดขึ้นปีละ 2 ล้านตัน และมีถุงพลาสติกหูหิ้วเกิดขึ้นปีละ 45,000 ล้านใบต่อปี ขยะพลาสติกเหล่านี้ไม่สามารถจัดการได้ทั้งหมด จึงตกค้างในสิ่งแวดล้อมและสุดท้ายจึงสะสมในท้องทะเล ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ คณะรัฐมนตรี จึงได้มีมติเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เห็นชอบให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับพันธมิตรทุกกระทรวง ร่วมดำเนินโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”

ประกอบด้วย 5 กิจกรรม ได้แก่ 1. การลดหรือคัดแยกขยะในหน่วยงานภาครัฐ 2. กิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” 3. ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใช้โฟมในสวนสัตว์ 8 แห่ง 4. ลดใช้ถุงพลาสติกและงดใช้โฟม ในอุทยานแห่งชาติ 154 แห่ง และ 5. การจัดการขยะบกสู่ขยะทะเล 24 จังหวัด ซึ่งที่ผ่านมาได้ร่วมกับ เครือข่าย ทสม. จังหวัดสมุทรสาคร อปท. เดินรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกในตลาดอย่างต่อเนื่องรวม 7 ครั้ง

สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ประกอบด้วย การมอบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้สนับสนุนกิจกรรม ได้แก่ ผู้บริหารตลาดสดลีลา อบต.คอกกระบือ และเครือข่าย ทสม.จังหวัดสมุทรสาคร การมอบป้ายไวนิลรณรงค์ให้ อปท. การจัดนิทรรศการด้านการจัดการขยะมูลฝอย และการเดินรณรงค์โดยมีส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน เครือข่าย ทสม. จังหวัดสมุทรสาคร และประชาชน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้เชิญชวนให้ประชาชนทุกคนร่วมกันลด ละ เลิกใช้พลาสติกและโฟม พร้อมแจกถุงผ้าและแก้วน้ำรักษ์โลกให้กับพ่อค้าแม่ค้าและลูกค้าที่มาใช้บริหารตลาดสดลีลาอีกด้วย

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *