พพ. จัดสัมมนา Smart Energy for Food Industry แก่ผู้ประกอบการสมุทรสาคร

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน จัดสัมมนา Smart Energy for Food Industry เผยแนวทางการประหยัดและการอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงการใช้พลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรมอาหาร แก่ผู้ประกอบการใน จ.สมุทรสาคร

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน หรือ พพ. จัดสัมมนาในหัวข้อ “Smart Energy for Food Industry” ภายใต้โครงการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานของ พพ. ที่หอประชุมตลาดทะเลไทย ต.ท่าจีน อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร โดยมีนายวัชรินทร์ บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่งและเกษตรกรรม พพ. เป็นประธานเปิดงาน

พร้อมด้วย น.ส.บุษรินทร์ สุวรรณศรี ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์ พพ., นายปรีชา ศิริแสงอารำพี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร รวมถึงผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ ทั้งจากอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็งและอาหารทะเลแช่แข็ง ธุรกิจประมง ผู้ประกอบการในตลาดทะเลไทย สมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร สมาชิกหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงาน

ภายในงานมีการบรรยายในหัวข้อ “Smart Energy for Food Industry” โดย ดร.ณัฐพล รุ่นประแสง
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาดิจิทัลพลังงาน พพ. พร้อมเสวนาร่วมกับนายปรีชา ศิริแสงอารำพี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร, นายลือศักดิ์ ลือสุขประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สินชัยห้องเย็น จำกัด และนายสุพัฒ ชาบุญ Director of Engineer, Intercontinental Bangkok Hotel ถึงแนวทางการประหยัดและการอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงการใช้พลังงานทดแทนในอุตสาหกรรมอาหาร

น.ส.บุษรินทร์ กล่าวว่า อุตสาหกรรมอาหารแช่แข็งและอุตสาหกรรมทะเลแช่แข็ง เป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศไทยไปทั่วโลก นำมาสู่ความสำเร็จในการเป็น “ครัวของโลก” แต่ปัจจุบันอุตสาหกรรมนี้ถือเป็นกลุ่มที่ใช้พลังงานค่อนข้างสูงประมาณ 30% ของต้นทุนธุรกิจ และผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังมองข้ามการอนุรักษ์พลังงาน และการเลือกใช้พลังงานทดแทนอื่นๆ ที่จะลดต้นทุนให้กับธุรกิจ จึงเป็นที่มาของการจัดสัมมนาครั้งนี้เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจถึงบทบาทและแนวทางในการสนับสนุนของ พพ.

ทางด้าน นายปรีชา กล่าวว่า สมุทรสาครถึงจะเป็นจังหวัดขนาดเล็ก แต่ก็มีความสำคัญในเชิงเศรษฐกิจ มีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) เป็นอันดับ 6 ของประเทศ อีกทั้งเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมห้องเย็น มีโรงงานทั้งขนาดใหญ่และเล็กรวมกว่า 6,000 แห่ง ปัจจุบันผู้ประกอบการต่างให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการพลังงาน และการอนุรักษ์พลังงานเป็นอย่างมาก เนื่องจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และยังสามารถลดต้นทุนให้สามารถเติบโตอย่างแข็งแรง

นายวัชรินทร์ กล่าวว่า ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมใน จ.สมุทรสาคร ส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการพลังงานอย่างดี มีการใช้เทคโนโลยีทันสมัย แต่ยังมีผู้ประกอบการอีกส่วนหนึ่งที่ขาดความพร้อม ขาดข้อมูล ไม่รู้ว่าจะเริ่มได้อย่างไร ถือเป็นบทบาทของ พพ. ในการส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการพลังงานที่ดีผ่านโครงการสนับสนุนต่าง ๆ โดยเฉพาะการสนับสนุนเงินลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรอุปกรณ์ในภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการให้คำแนะนำ ในการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *