เปิด 25 รายชื่อผู้สมัครรับเลือก ส.ว. ของสมุทรสาคร

 

แหล่งข่าวจาก สนง.กกต.สมุทรสาคร เผยมีผู้สนใจสมัครรับเลือกเป็น ส.ว. จาก 10 กลุ่มอาชีพ จำนวน 25 คน เปิดเลือกกันเองระดับอำเภอที่บ้านแพ้ว กลุ่มที่ 2 ที่เหลือไปรายงานตัว รอคัดเลือกระดับประเทศต่อไป

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ความเคลื่อนไหวล่าสุดของการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จ.สมุทรสาคร แหล่งข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสาคร (สนง.กกต.จว.สมุทรสาคร) เปิดเผยว่า ตามที่ได้ดำเนินการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกเป็น ส.ว. ตั้งแต่ 26-30 พ.ย. ที่ผ่านมา มีผู้สนใจเข้าสมัครรับเลือกเป็น ส.ว. จำนวนทั้งสิ้น 25 คน แบ่งเป็นสมัครโดยอิสระ 11 คน ผ่านการแนะนำขององค์กร 14 คน ซึ่งได้ตรวจสอบคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามแล้ว

สำหรับการดำเนินการเลือก ส.ว. ในระดับอำเภอ วันที่ 16 ธ.ค. มีเพียง อ.บ้านแพ้ว เท่านั้น เนื่องจากกลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (กลุ่มที่ 2) มีผู้สมัครผ่านการแนะนำขององค์กร 4 คน จึงต้องลงคะแนนเลือกกันเองให้เหลือ 3 คน ส่วนอำเภอและกลุ่มอาชีพที่เหลือจะให้ผู้สมัครไปรายงานตัวอย่างเดียว อีกทั้งไม่ต้องมีการเลือกระดับจังหวัด เพราะมีผู้สมัครไม่เกิน 4 คน จากทั้งหมด ก็จะถือเป็นผู้ผ่านไปคัดเลือกในระดับประเทศ วันที่ 27 ธ.ค. ก่อนที่ กกต. แจ้งรายชื่อให้ คสช. คัดเลือกเป็น ส.ว. จำนวน 50 คน และสำรอง 50 คนต่อไป


รายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา จ.สมุทรสาคร

กลุ่มที่ 1 กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง
อำเภอกระทุ่มแบน – พล.ท.พจงเจตน์ มีปิ่น (อิสระ)

กลุ่มที่ 2 กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
อำเภอเมืองสมุทรสาคร – นายณรงค์ สกิดขวา (องค์กร)
อำเภอบ้านแพ้ว – นายปรีชา วงศ์จรัสเกษม (องค์กร) พ.ต.ท.พงษ์นเรศ อินทรนวล (องค์กร) นายสันต์ สุรเดช (องค์กร) นายอรรถชัย นพภักดี (องค์กร)

กลุ่มที่ 3 กลุ่มศึกษาและการสาธารณสุข
อำเภอบ้านแพ้ว – นางมยุรี วงศ์จรัสเกษม (อิสระ)
อำเภอกระทุ่มแบน – นายสุธรรม ชาญประเสริฐ (อิสระ)

กลุ่มที่ 4 กลุ่มอาชีพกสิกรรม ปลูกพืชล้มลุก ทำนา ทำสวน ทำไร่ ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง
อำเภอเมืองสมุทรสาคร – นายวันชัย แสงสุขเอี่ยม (อิสระ) นายกำจร มงคลตรีลักษณ์ (องค์กร) นายอภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์ (องค์กร)
อำเภอบ้านแพ้ว – นายสมชาย เจริญสุข (องค์กร)
อำเภอกระทุ่มแบน – ว่าที่ ร.ต.ชัชวาลย์ เกตุแก้ว (อิสระ)

กลุ่มที่ 5 กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งไม่ใช่ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ผู้ใช้แรงงาน / อาชีพอิสระ
อำเภอเมืองสมุทรสาคร – นายภาสุร โชติเทวาธนกุล (องค์กร)

กลุ่มที่ 6 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์ และสาธารณูปโภค ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม
อำเภอกระทุ่มแบน – นายอรุณ แจ้งโพธิ์นาค (องค์กร)

กลุ่มที่ 7 กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลาง และขนาดย่อมตามกฎหมาย
อำเภอเมืองสมุทรสาคร – นายเริ่ม แจ่มใส (อิสระ) นายสุนทร วัฒนาพร (อิสระ) นายปรีชา ศิริแสงอารำพี (องค์กร)
อำเภอกระทุ่มแบน – นายอภิรมย์ เลี้ยงชีพเสริมสุข (อิสระ)

กลุ่มที่ 8 กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ หรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น ประชาสังคม องค์การสาธารณประโยชน์
อำเภอเมืองสมุทรสาคร – น.ส.กชนิภา อินทสุวรรณ์ (องค์กร) นายนาวิน อินรวม (องค์กร) นายปรีชา ประทานพร (องค์กร)
อำเภอบ้านแพ้ว – นายทิษณุ เทวรักษ์ธนบดี (อิสระ)

กลุ่มที่ 10 กลุ่มอื่น ๆ
อำเภอเมืองสมุทรสาคร – นายภัคพล ทัศนนิพันธ์ (อิสระ) นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล (อิสระ)

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *