สมุทรสาครจัดงาน “วันเด็กแห่งชาติ” ผู้ปกครองนำบุตรหลานร่วมงานคึกคัก

จังหวัดสมุทรสาคร จัดงานงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมีหน่วยงานภาครัฐ-เอกชนจำนวนมาก นำของขวัญมามอบให้กับเด็ก ๆ รวมทั้งแจกอาหาร-เครื่องดื่ม ทางด้านทัพเรือภาคที่ 1 นำเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ต.96 จอดเทียบท่าให้เด็ก ๆ ได้ขึ้นไปเยี่ยมชม

เมื่อเวลา 08.30 น. วันนี้ (12 ม.ค.) ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2562 ภายใต้ชื่องาน “เด็ก เยาวชน จิตอาสา รวมพลังเล็ก ลดโลกร้อน” โดยมี นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร นายปรีดี ภูสีน้ำ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชน และประชาชนนำบุตรหลานเข้าร่วมงานวันเด็กเป็นจำนวนมาก

ภายในงานมีการเปิดบูธแจกของขวัญ อาหารและเครื่องดื่ม จากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร ฯลฯ ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก มีผู้ปกครองนำบุตรหลานมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก และในโอกาสวันเด็กปีนี้ ภายในศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ได้เปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้เข้ามาถ่ายภาพร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาครกันอย่างใกล้ชิด ภายในห้องปฏิบัติราชการ พร้อมมอบการ์ดอวยพรเนื่องในวันเด็กแห่งชาติไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วย

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ซึ่งได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของชาติที่จะเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ซึ่งหมายถึงการมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีจิตใจที่ดีงาม มีระเบียบวินัย มีความรู้ ความสามารถ มีความรับผิดชอบและมีคุณธรรมตามคำขวัญวันเด็กปี 2562 ที่ว่า “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”

ขณะเดียวกันก็เป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสแสดงความสามารถ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และทำกิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ เกิดความภาคภูมิใจ มีความเชื่อมมั่นในตนเอง จึงขอให้เด็กและเยาวชนทุกคน จงมีความตั้งใจในการ คิดดี ทำดี และมีจิตสาธารณะ เพื่อเป็นความหวังและเป็นอนาคตที่ดีของครอบครัว สังคมและประเทศชาติสืบไป

สำหรับ การจัดงานวันเด็กแห่งชาติจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชน ปลูกฝังความรักในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้และเข้าใจในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความสามัคคี มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม ได้มีโอกาสแสดงความสามารถ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้ภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของเด็กและเยาวชน ตามแนวการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในการพัฒนาชาติ

ทั้งนี้ ในวันเดียวกัน หลายพื้นที่ใน จ.สมุทรสาคร ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยมีการเปิดบูธแจกของขวัญ อาหารและเครื่องดื่มให้แก่น้อง ๆ เยาวชน อาทิ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดกิจกรรมให้เด็ก ๆ ได้ร่วมสนุก พร้อมรับของขวัญ อาหารและเครื่องดื่ม ส่วนบริเวณริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ 1 นำเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ต.96 จากฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี มาจอดเทียบท่าให้เด็ก ๆ ได้ขึ้นไปเยี่ยมชมและสัมผัสกับอาวุธยุทโธปกรณ์กันอย่างใกล้ชิดอีกด้วย

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *