“แขวงทางหลวงสมุทรสาคร” แจ้งปิดช่องจราจร คู่ขนานพระรามที่ 2 ถึง 5 เม.ย. 2562

แขวงทางหลวงสมุทรสาคร โดยโครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอนทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน – เอกชัย ตอน 3 แจ้งปิดช่องจราจรด้านคู่ขนาน ช่วง กม.17+400 ถึง กม.19+700 ตั้งแต่ 8 ม.ค. – 5 เม.ย. 2562

เมื่อวันที่ 10 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แขวงทางหลวงสมุทรสาคร โดยโครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 (ถ.พระรามที่ 2) ตอนทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน – เอกชัย ตอน 3 แจ้งว่า ขณะนี้มีงานก่อสร้างระหว่าง กม.17+400 (เชิงสะพานกลับรถเข้า กทม.) ถึง กม.19+700 (หน้าศูนย์บริการฮีโน่) ทั้งฝั่งขาเข้า ด้านขวาทาง และฝั่งขาออก ด้านซ้ายทาง

ประกอบด้วย 1. งานวางท่อระบายน้ำขนาด 1.50 x 1.50 ระหว่าง กม.17+400 – กม.18+900 (เชิงสะพานข้ามทางรถไฟ) ฝั่งขาเข้า ด้านขวาทาง และ 2. งานรื้อชั้นผิวทางเดิมและก่อสร้างชั้นผิวทางใหม่ ระหว่าง กม.17+400 – กม.18+400 (ปากซอยบ้านไร่ท่าน้ำ) ฝั่งขาออก ด้านซ้ายทาง ซึ่งแขวงทางหลวงสมุทรสาคร มีความจำเป็นต้องปิดช่องจราจรด้านคู่ขนานบางส่วนทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค. – 5 เม.ย. 2562

ทั้งนี้ แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ได้ฝากไปยังผู้ใช้เส้นทางปฏิบัติตามป้ายแนะนำและสัญญาณจราจรที่ติดตั้งไว้ และหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางการจราจรบริเวณดังกล่าว ในระหว่างดำเนินการอาจทำให้ไม่สะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนทั่วไป จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชุมพล ทองมาก (นายช่างโครงการ) โทร. 08-1302-0986 และสายด่วนกรมทางหลวง 1586

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *