“ขนส่งสมุทรสาคร” แนะโหลดแอพ “DLT QR Licence” ใบอนุญาตขับรถ 4.0

ขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร เผย กรมการขนส่งทางบก เปิดตัวแอปพลิเคชัน “DLT QR Licence” ใบอนุญาตขับรถในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 4.0 แสดงใบอนุญาตขับรถได้เสมือนจริง มีระบบแจ้งเตือนใบอนุญาตขับรถหมดอายุล่วงหน้า

เมื่อวันที่ 15 ม.ค. นางชริตว์จาร์ คล่องการยิง ขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก ได้พัฒนารูปแบบใบอนุญาตขับรถสู่รูปแบบอิเล็กโทรนิกส์ 4.0 หรือ Electronic Driving Licence โดยเป็นทางเลือกในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถที่มีคิวอาร์โค้ด (QR Code) ด้านหลังบัตร ซึ่งสามารถใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต สแกนคิวอาร์โค้ด ผ่านแอพพลิเคชั่น “DLT QR Licence” แล้วจะปรากฏภาพใบอนุญาตขับรถเสมือนจริงทั้งด้านหน้าและด้านหลัง

พร้อมมีระบบแจ้งเตือนให้ไปดำเนินการเปลี่ยนชนิดใบอนุญาตขับรถ กรณีชนิดชั่วคราวเป็นชนิดส่วนบุคคล 5 ปี หรือเตือนให้ไปขอต่ออายุล่วงหน้า และยังมีข้อมูลอื่นๆ เช่น ประวัติการแพ้ยา กรุ๊ปเลือด โรคประจำตัว หมายเลขผู้ติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน ซึ่งจะมีเมนู SOS ขอความช่วยเหลือ สามารถโทรแจ้งหรือส่ง SMS ไปยังบุคคลดังกล่าวกรณีฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว

นางชริตว์จาร์ เปิดเผยต่อไปว่า  แอพพลิเคชั่นดังกล่าวจะเป็นประโยชน์มาก เนื่องจากสามารถดูข้อมูลและรูปแบบใบอนุญาตขับรถเสมือนจริงกรณีลืมพกและจำเป็นต้องใช้ข้อมูลใบอนุญาตขับรถก็สามารถดูได้จากใบอนุญาตขับรถเสมือนจริงนี้  นอกจากนี้ ยังมีเมนูในการแชร์เส้นทางการเดินทาง หมายเลขทะเบียนรถโดยสารสาธารณะที่ใช้อยู่ และเมนูการรับข้อมูลข่าวสารจากกรมการขนส่งทางบกอีกด้วย

ทั้งนี้ สามารถโหลดแอพพลิเคชั่น DLT QR Licence ได้ตั้งแต่บัดนี้ สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เปลี่ยนใบอนุญาตขับรถเป็นรูปแบบที่มี QR Code สามารถขอเปลี่ยนได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ โดยมีค่าธรรมเนียมในการออกใบแทนจำนวน 105 บาท หากมีการแก้ไขรายการอื่นๆ จะมีค่าดำเนินการแก้ไขอีกจำนวน 50 บาท สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ โทร.1584 ตลอด 24 ชั่วโมง  แต่หากการดาวน์โหลดข้อมูลในขณะนี้อาจล่าช้า เนื่องจากเป็นของใหม่จึงมีผู้เข้าใช้พร้อมกันเป็นจำนวนมาก จึงอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการดาวน์โหลดข้อมูลได้

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *