ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร สั่งทุกหน่วยเร่งแก้ไขฝุ่น PM2.5 – เตือนร้านค้าอย่าฉวยโอกาสขึ้นราคาหน้ากากอนามัย

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่ตรวจดูเครื่องวัดคุณภาพอากาศ สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ขอความร่วมมือร้านค้าไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาหน้ากากอนามัย เอาเปรียบประชาชน

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 15 ม.ค. นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นางรวมทรัพย์ คะเนะดะ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ลงพื้นที่ไปดูสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ซึ่งตั้งอยู่ริม ถ.พระรามที่ 2 ภายในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร โดยเครื่องดังกล่าวจะส่งผลการตรวจวัดเข้าไปที่กรมควบคุมมลพิษโดยตรง

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร อยู่ระดับในเกณฑ์สีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ เกินค่ามาตรฐาน 50 มคก./ลบ.ม. สาเหตุเกิดจากสภาพอากาศ สภาพการจราจรที่ค่อนข้างมีปริมาณหนาแน่น การก่อสร้าง ถ.พระรามที่ 2 การปล่อยฝุ่นควันจากโรงงานอุตสาหกรรม และการเผาในที่โล่ง

ซึ่งการเกิดฝุ่นละออง PM2.5 เกินเกณฑ์มารฐาน อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพในประชาชนกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ และผู้ที่เป็นโรคเกี่ยวทางเดินหายใจ ส่วนประชาชนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ แต่ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งในพื้นที่ฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน เพื่อเป็นการป้องกันในเบื้องต้นก็ควรใส่หน้ากากอนามัย โดยเฉพาะ N95 ไว้ก่อนหากจำเป็นต้องออกจากนอกบ้านหรือไปในพื้นที่ฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน

สำหรับมาตรการในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 นั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานเรื่องนี้เป็นพิเศษ อาทิ ให้สำนักงานขนส่งจังหวัดฯ ตรวจสภาพรถใช้งาน ตรวจนับรถควันดำอย่างต่อเนื่อง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฯ ต้องควบคุม กำกับ และดูแลโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการปล่อยควันและฝุ่นละออง สำนักงานเกษตรจังหวัดฯ อำเภอท้องที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ห้ามเผาขยะและเผาในที่โล่งทุกชนิด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ ให้แจ้งข้อมูลสถานการณ์และผลกระทบของประมาณฝุ่นละออง PM2.5 และรณรงค์ ไม่ขับ ช่วยดับเครื่อง ในสถานที่ราชการ โรงเรียน โรงพยาบาล และพื้นที่ที่มีมลพิษสูง เป็นต้น

นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ขอความร่วมมือไปยังห้างสรรพสินค้า ร้านค้าต่าง ๆ ที่ขายหน้ากากอนามัย โดยเฉพาะ N95 อย่าฉวยโอกาสขึ้นราคา ซึ่งทางจังหวัดจะส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบควบคุมราคา เพื่อไม่ให้เป็นการเอาเปรียบประชาชน หากประชาชนพบเห็นร้านค้าที่ขายหน้ากากอนามัย ในราคาที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นธรรม สามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร (หลังใหม่) โทรศัพท์ 034-411251, 034-428236 สายด่วน 1567 หรือศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกอำเภอ

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

2 Replies to “ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร สั่งทุกหน่วยเร่งแก้ไขฝุ่น PM2.5 – เตือนร้านค้าอย่าฉวยโอกาสขึ้นราคาหน้ากากอนามัย”

  1. ควรไปตรวจที่ซอยกองพนันพล เอกชัย สมุทรสาคร ด้วยนะคะ ปล่อยควันพิษ ฝุ่นละอองดำทุกวัน จนคนเดินในซอยไม่ได้อยู่แล้วคะ

  2. น่าจะไปตรวจที่ซอยกองพนันพล เอกชัย สมุทรสาคร ด้วยนะครับ ปล่อยควันพิษ ที่เป็นฝุ่นละออง ทุกวัน จนคนแถวนั้นเดิน ออกจากบ้านไม่ได้เลยครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *