ถนนสาย ง13 เส้นทางลัดเชื่อม “เอกชัย-เดิมบาง” กับการพัฒนาผังเมืองที่ล่าช้า

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเท้า ไฟฟ้า และประปา

โดยเชื่อมระหว่างถนนเอกชัย บริเวณตรงข้ามปั้มน้ำมันบางจาก ข้ามทางรถไฟแล้วเชื่อมต่อกับถนนเดิมบาง ต.โคกขาม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร ระยะทางประมาณ 900 เมตร

ทั้งนี้ ได้ว่าจ้าง บริษัท ว.อมรชัยวิศวกรรม จังหวัด ก่อสร้างด้วยงบประมาณ 50 ล้านบาท เริ่มต้นสัญญาเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 โดยจะสิ้นสุดสัญญา 12 สิงหาคม 2560

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร (ในขณะนั้น) ออกประกาศคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

โดยให้ความเห็นชอบโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณสองฟากถนนโครงการสาย ง13 ผังเมืองรวมเมืองสมุทรสาคร ขนาดพื้นที่ประมาณ 118-2-08 ไร่

ถนนดังกล่าวตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงให้ใช้ผังเมืองรวมเมืองสมุทรสาคร พ.ศ. 2550 กำหนดเขตทางกว้าง 20 เมตร ในรูปแบบถนน 4 ช่องจราจร

แม้จะติดขั้นตอนในการขออนุญาตจุดตัดผ่านทางรถไฟ สายวงเวียนใหญ่-มหาชัย แต่เมื่อวันที่ 4 พ.ค. ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตและการแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟกับถนน ได้เห็นชอบแล้ว

พร้อมทั้งให้พิจารณาปรับลดจุดตัดที่เป็นทางลักผ่านในแนวเส้นทางให้ลดลง โดยทางเทศบาลจะก่อสร้างโรคัลโรดคู่ขนานทางรถไฟเชื่อมกับถนนใหม่ เพื่อใช้จุดตัดที่ก่อสร้างซึ่งมีความปลอดภัยมากกว่าทางลักผ่าน

อ่านประกอบ : อนุมัติจุดตัดรถไฟสายวงเวียนใหญ่ ก่อสร้างถนนสาย ง.13 “เอกชัย-เดิมบาง”

หากก่อสร้างแล้วเสร็จ จะเป็นเส้นทางเชื่อมต่อขนานไปกับซอยวัดศรีบูรณาวาส (วัดโคก) ที่มีสภาพคับแคบ รวมทั้งในอนาคตจะเชื่อมต่อกับโครงการถนนสายอื่นๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคต

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้มีความพยายามจากทางสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร พัฒนาถนนสาย จ1 เขตทาง 25 เมตร เชื่อมระหว่างถนนกิจมณี บริเวณแยกสามร้อยห้อง กับถนนพระราม 2

โดยสมัย ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร (ในขณะนั้น) ให้ความเห็นชอบโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ บริเวณสองฟากถนนโครงการผังเมืองรวมเมืองสมุทรสาคร สาย จ1

ช่วงที่ 1 ระหว่างถนนเอกชัย กับถนนท่าปรง พื้นที่ประมาณ 48 ไร่ เห็นชอบไปแล้วเมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2557 แต่ปัจจุบันโครงการดังกล่าวไม่มีความคืบหน้า

โครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงให้ใช้ผังเมืองรวมเมืองสมุทรสาคร พ.ศ. 2550 มีโครงการถนนทั้งหมด 49 สาย มีทั้งขยายถนนที่มีอยู่เดิมและตัดถนนใหม่

แต่ก็ดูเหมือนว่าการขยายถนน และการก่อสร้างถนนใหม่เป็นไปอย่างล่าช้า เนื่องจากความเจริญของเมือง ที่ดินมีราคาแพงขึ้น และเกิดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินอีกด้วย

ในช่วงที่เมืองมหาชัยกำลังขยับขยายเช่นนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะผลักดันถนนสายใหม่ตามผังเมืองรวมเมืองสมุทรสาคร เพื่อรองรับการเติบโตของเมืองได้มากน้อยแค่ไหน ถือเป็นเรื่องของอนาคตที่ต้องรอลุ้นกันต่อไป

เรื่อง : กิตตินันท์ นาคทอง / ภาพ : กิตติกร นาคทอง

One Reply to “ถนนสาย ง13 เส้นทางลัดเชื่อม “เอกชัย-เดิมบาง” กับการพัฒนาผังเมืองที่ล่าช้า”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *