เผย 4 เส้นทางเดินรถ ขนส่งสมุทรสาครประกาศหาผู้ประกอบการใหม่

กรมการขนส่งทางบก ได้ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการเดินรถโดยสารประจำทางหมวด 4 จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 4 เส้นทาง

เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนภายใน จ.สมุทรสาคร ผ่านแหล่งท่องเที่ยว ตลาด ชุมชนริมคลองดำเนินสะดวก รวมทั้งโรงงานอุตสาหกรรมใน อ.กระทุ่มแบน และเชื่อมต่อสู่การสัญจรทางน้ำได้

ประกอบด้วย สายที่ 6016 บ้านแพ้ว – วัดประสาทสิทธิ์, สายที่ 6057 กระทุ่มแบน – พันธุวงศ์, สายที่ 6058 กระทุ่มแบน – ศาลเจ้าตึก, สายที่ 6074 สถานีขนส่งผู้โดยสารสมุทรสาคร – โรงเรียนฐานเทคโนโลยี

โดยผู้ที่สนใจ สามารถยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานได้ที่ กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร ภายในวันที่ 15 ก.ค. 2561

อ่านข่าวเพิ่มเติม : “ขนส่งสมุทรสาคร” รับสมัครผู้ประกอบการเดินรถเพิ่ม 4 สาย

“สาครออนไลน์” ได้สัมภาษณ์กับ นางชริตว์จาร์ คล่องการยิง ขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร โดยเปิดเผยว่า 4 เส้นทางดังกล่าวเคยมีรถโดยสารประจำทางวิ่งให้บริการ แต่ทางผู้ประกอบการรายเดิมได้ขอเลิกไป ทางขนส่งจังหวัดสมุทรสาครจึงเปิดรับคำขอแก่ผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจ ซึ่งทางคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดสมุทรสาคร จะได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

โดยเส้นทาง สายที่ 6016 บ้านแพ้ว – วัดประสาทสิทธิ์ เริ่มจากจุดจอดที่ อ.บ้านแพ้ว วิ่งไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3097 แยกขวาไปตาม ถ.เทศบาล 3 ผ่านวัดธรรมจริยาภิรมย์ แยกขวาไปตาม ถ.คลองแพ้ว – หลักสาม (รพช.สค.3095) ถึงคลองชลประทานดี 4 แยกขวาไปตามทางหลวงชนบทบ้านหมูทอด แยกซ้ายไปตาม ถ.ทำนบแพ้ว – หลักสี่ (รพช.สค.3052) แยกขวาไปตามทางหลวงชนบทบ้านดอนลาว (รพช.สค.3119) ผ่านวัดดอนลาว ข้ามคลองชลประทานดี 2 แยกซ้ายไปตาม ถ.เลียบคลองโรงเข้ แยกขวาไปตามถนนชนบท ไปสุดเส้นทางที่จุดจอดรถวัดประสาทสิทธิ์ ระยะทางตลอดสาย 17 กม.

เงื่อนไขต้องเป็นรถโดยสารธรรมดาหรือรถโดยสารสองแถว จำนวนรถ 8-20 คัน เดินรถขั้นต่ำวันละ 42-50 เที่ยว อัตราค่าโดยสาร 13 บาทตลอดสาย

สายที่ 6058 กระทุ่มแบน – ศาลเจ้าตึก เริ่มจากจุดจอดที่ตลาดกระทุ่มแบน ไปตาม ถ.สุคนธวิท เลี้ยวซ้ายไปตามถนนเข้าวัดท่าเสา แยกซ้ายไปตามทางหลวงชนบท สค.4016 ถึงโรงเรียนบ้านท้องคุ้ง แล้วกลับตามเส้นทางเดิม แยกขวาไปตามทางหลวงชนบท ไปสุดเส้นทางที่จุดจอดรถบริเวณวัดเจ้าตึก ระยะทางตลอดสาย 10.5 กม.

เงื่อนไขต้องเป็นรถโดยสารธรรมดาหรือรถโดยสารสองแถว จำนวนรถ 8-12 คัน เดินรถขั้นต่ำวันละ 64 เที่ยว อัตราค่าโดยสาร 6 บาทตลอดสาย

สายที่ 6057 กระทุ่มแบน – พันธุวงศ์ เริ่มจากจุดจอดรถที่ตลาดกระทุ่มแบน ไปตาม ถ.สุคนธวิท เลี้ยวซ้ายไปตามถนนเข้าวัดท่าเสา ผ่านวัดท่าเสา ไปตาม ถ.เลียบคลองน้อย แยกซ้ายไปตาม ถ.เลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ ไปสุดเส้นทางที่จุดจอดรถวัดพันธุวงศ์ ระยะทางตลอดสาย 10.7 กม.

เงื่อนไขต้องเป็นรถโดยสารธรรมดาหรือรถโดยสารสองแถว จำนวนรถ 8-12 คัน เดินรถขั้นต่ำวันละ 64 เที่ยว อัตราค่าโดยสาร 6 บาทตลอดสาย

สายที่ 6074 สถานีขนส่งผู้โดยสารสมุทรสาคร – โรงเรียนฐานเทคโนโลยี เริ่มต้นจากตัวเมืองสมุทรสาคร ไปตาม ถ.พระราม 2 ผ่านมหาชัยเมืองใหม่ แยกซ้ายเข้า ซ.ราษฏร์พัฒนา 6 แยกซ้ายไปตาม ถ.เลียบคลองขุดใหม่ ต.บางน้ำจืด แยกขวาข้ามสะพานไปตาม ถ.ทุ่งสีทอง ผ่านหมู่บ้านลลิล และหมู่บ้านบุรีรมย์ ไปสุดเส้นทางที่โรงเรียนฐานเทคโนโลยี ระยะทางตลอดสาย 18.5 กม.

เงื่อนไขต้องเป็นรถโดยสารสองแถวไม่เกิน 11 ที่นั่ง (สองแถวเล็ก) จำนวนรถ 12-20 คัน เดินรถขั้นต่ำวันละ 80-96 เที่ยว อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 14 บาท

ทั้งนี้ ขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวเพิ่มเติมว่า หากประกาศไปแล้ว 2-3 ครั้ง เส้นทางใดยังไม่มีผู้มายื่นคำขอ ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาครจะสำรวจต่อไปว่าเส้นทางเหล่านี้มีความจำเป็นหรือไม่

ถ้าเห็นว่าไม่มีผู้โดยสารมาใช้บริการจริง ๆ หรือไม่มีผู้สนใจ ก็อาจจะพิจารณาปรับปรุงเส้นทางหรือยกเลิกเส้นทางดังกล่าวไป

– กิตติกร นาคทอง –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *