“ธนาคารออมสิน” เปิดสาขาเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย

ธนาคารออมสิน เปิดสาขาเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย ลำดับที่ 1,077 ของประเทศ ให้บริการฝาก ถอน โอนเงิน สินเชื่อ บัตรเครดิต บัตรเดบิต และเครื่องบริการอัตโนมัติ เปิดทำการทุกวัน 10.30-19.30 น.

เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. นายวรนัน ตันสกุล ผู้อำนวยการภาค ธนาคารออมสินภาค 4 พร้อมด้วยนางเบญจพร นิลรัต ผู้อำนวยการเขต ธนาคารออมสินเขตสมุทรสาคร ได้ทำพิธีเปิดธนาคารออมสิน สาขาเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย โดยมีนายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี

นางเบญจพร กล่าวว่า ธนาคารออมสินได้รับพระราชทานกำเนิด จากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2456 โดยมีพระราชประสงค์เพื่อให้ประชาชนรู้จักการประหยัด เก็บออม และมีสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินเงินทองที่ปลอดภัย เป็นเวลากว่า 105 ปี ที่ธนาคารออมสินยังคงยึดมั่นในการเป็นสถาบันการเงินเพื่อส่งเสริมการออมให้ประชาชนในทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ มุ่งพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนระดับฐานราก และลูกค้ารายย่อย ด้วยการบริการจัดการที่มีประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล

ปัจจุบัน ธนาคารออมสินมีวิสัยทัศน์ “เป็นผู้นำในการส่งเสริมการออม เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างความสุข และอนาคตที่มั่นคงของประชาชน” มีภารกิจหลักส่งเสริมการออมและสร้างวินัยทางการเงิน, สนับสนุนการลงทุน และการพัฒนาประเทศ, ส่งเสริม และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก และวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม ให้มีศักยภาพอย่างยั่งยืน, ให้บริการทางการเงินครบวงจรที่ล้ำสมัย และเหนือความคาดหวัง ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และเป็นธนาคารเพื่อสังคม ที่มีธรรมาภิบาล

ธนาคารออมสิน สาขาเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย เป็นสาขาลำดับที่ 1,077 ของประเทศ ลำดับที่ 47 ของธนาคารออมสินภาค 4 และเป็นสาขาที่ 8 ในจังหวัดสมุทรสาคร ให้บริการฝาก ถอน โอนเงิน บริการสินเชื่อบุคคล สินเชื่อธุรกิจ สินเชื่อนโยบายรัฐ บัตรเครดิต สินเชื่อบัตรเงินสด GSB VISA DEBIT โดยมีนางยุพา ลูกศร เป็นผู้จัดการสาขา นางสโรชา สายสุนทร และ น.ส.กมลวรรณ บุญชัยศรี เป็นผู้ช่วยผู้จัดการสาขา ซึ่งในอนาคต จะติดตั้งเครื่องบริการธุรกรรมทางการเงินอัตโนมัติ (VTM) สำหรับเปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก Digital Saving ด้านในสาขา

นอกจากนี้ ยังมีเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM), เครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ (ATM/ADM) และเครื่องปรับสมุดบัญชีอัตโนมัติ (Passbook Update) ให้บริการบริเวณหน้าสาขาอีกด้วย ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย ใกล้กับห้างสรรพสินค้าโรบินสัน (ขึ้นบันไดเลื่อนหน้าร้านกาแฟสตาร์บัคส์) เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.30-19.30 น.

สาครออนไลน์ โดย กิตตินันท์ นาคทอง

One Reply to ““ธนาคารออมสิน” เปิดสาขาเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย”

  1. ขอรายละเอียดเงินกู้แบบกลุ่มของธนาคาร ออมสินหน่อยครับ
    กู้1แสนบาทครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *