“ไปรษณีย์ไทย” รับฝากเงินสดเข้าบัญชี “ไทยพาณิชย์” สมุทรสาครใช้บริการได้ 5 แห่ง

ไปรษณีย์ไทย เป็นตัวแทนธนาคารไทยพาณิชย์ รับฝากเงินสดเข้าบัญชี ณ ที่ทำการไปรษณีย์ สมุทรสาครใช้บริการได้ 5 แห่ง ที่ไปรษณีย์ท่าฉลอม มหาชัย กระทุ่มแบน บ้านแพ้ว และตลาดเก้าแสน

นายวิบูลย์ เสรีชัยพร ผู้จัดการฝ่ายการบริหารลูกค้า บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดเผยว่า ไปรษณีย์ไทยได้รับการแต่งตั้งจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ให้เป็นตัวแทนธนาคาร (Agency Banking) นำร่องบริการรับฝากเงินสดเข้าบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน ของธนาคารไทยพาณิชย์ ณ ที่ทำการไปรษณีย์กว่า 900 แห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยลูกค้าสามารถฝากเงินได้สูงสุดต่อรายการ 30,000 บาท และสูงสุดต่อวัน 60,000 บาท ค่าธรรมเนียม 20 บาทต่อรายการ ช่วงแนะนำค่าธรรมเนียมเหลือ 10 บาทต่อรายการ ตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค. 2561 – 31 มี.ค. 2562

รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับในจังหวัดสมุทรสาคร สามารถใช้บริการได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ 5 แห่ง ได้แก่ ไปรษณีย์ท่าฉลอม ไปรษณีย์มหาชัย ไปรษณีย์กระทุ่มแบน ไปรษณีย์บ้านแพ้ว และ ไปรษณีย์ตลาดเก้าแสน

ปัจจุบัน ไปรษณีย์ไทยให้บริการรับฝากเงินสดเข้าบัญชีธนาคาร “แบงก์ แอท โพสต์” เสียค่าบริการอัตราเดียวกันทั่วประเทศ ตั้งแต่ 10-30 บาท โดยมีธนาคารให้บริการรวม 9 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารเกียรตินาคิน ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ธนาคารทหารไทย ธนาคารทิสโก้ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย ธนาคารออมสิน (เฉพาะเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต) ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์ นอกจากนี้ ปลายเดือนมกราคม 2562 จะให้บริการรับฝากเงินสดเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยได้อีกด้วย

สาครออนไลน์ โดย กิตตินันท์ นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *