‘กรมโรงงานฯ’ เผยภาคอุตสาหกรรมครึ่งปีขยาย 2 พันแห่ง ‘สมุทรสาคร’ มากที่สุด

กรมโรงงานอุตสาหกรรม เผยสถิติการขยายตัวภาคอุตสาหกรรมครึ่งปีแรก 2,469 โรงงาน เงินลงทุนกว่า 2 แสนล้านใกล้เคียงกับปีก่อน โดยสมุทรสาคร ขอประกอบกิจการมากที่สุด 211 แห่ง

นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมของไทยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 ระหว่างเดือน มกราคม-มิถุนายน มีผู้ประกอบการมีการขอตั้งและขยายโรงงาน จำนวน 2,469 โรงงาน คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุน 218,551 ล้านบาท เกิดการจ้างงาน 151,223 คน

แบ่งเป็นการประกอบกิจการใหม่ 2,024 โรงงาน เงินลงทุน 126,416 ล้านบาท เกิดการจ้างงาน 106,971 คน และในส่วนขยายกิจการโรงงาน จำนวน 445 โรงงาน เงินลงทุน 92,134 ล้านบาท เกิดการจ้างงาน 44,252 คน ส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร อันเป็นผลมาจากนโยบายเร่งส่งเสริมการลงทุนในรูปแบบคลัสเตอร์ ในขณะที่ช่วงเดียวกันของปีก่อนมีการขอตั้งโรงงานและขยายกิจการจำนวน 2,442 โรงงาน เงินลงทุน 228,654 ล้านบาท เกิดการจ้างงาน 97,238 คน

สำหรับภูมิภาคที่มีการขอจดประกอบและขยายกิจการมากที่สุด ได้แก่ ภาคกลาง 1,111 โรงงาน เงินลงทุน 112,699 ล้านบาท เกิดการจ้างงาน 64,929 คน รองลงมาภาคตะวันออก 384 โรงงาน เงินลงทุน 38,862 ล้านบาท เกิดการจ้างงาน 12,660 คน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 367 โรงงาน เงินลงทุน 28,551 ล้านบาท เกิดการจ้างงาน 10,190 คน

ส่วนจังหวัดที่มีการขอประกอบกิจการมากที่สุด ได้แก่ สมุทรสาคร จำนวน 211 โรงงาน เงินลงทุน 6,392 ล้านบาท รองลงมาสมุทรปราการ จำนวน 156 โรงงาน เงินลงทุน 14,437 ล้านบาท และชลบุรี จำนวน 131 โรงงาน เงินลงทุน 9,589 ล้านบาท

รวมไปถึงการขยายตัวของโรงงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC มีการจดประกอบกิจการ ได้แก่ ชลบุรี 157 โรงงาน เงินลงทุน 16,732 ล้านบาท เกิดการจ้างงาน 4,695 คน ระยอง 79 โรงงาน เงินลงทุน 5,002 ล้านบาท เกิดการจ้างงาน 1,329 คน และฉะเชิงเทรา 52 โรงงาน เงินลงทุน 3,831 ล้านบาท เกิดการจ้างงาน 1,309 คน

อย่างไรก็ตามจากตัวเลขการขยายตัวของครึ่งปีที่ผ่านมา มีความใกล้เคียงกับการการขยายตัวในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว แต่หากมองในภาพรวมของเศรษฐกิจโลกแล้ว ถือว่าประเทศไทยมีการขยายตัวในตัวเลขที่น่าพอใจ นายมงคล กล่าวสรุป

สาครออนไลน์ โดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *