ยก ‘ซีพีเอฟ โมเดล’ ต้นแบบอนุรักษ์-ฟื้นฟูป่าชายเลน บางหญ้าแพรก

ซีพีเอฟ ปลูกป่าชายเลน ต.บางหญ้าแพรก จ.สมุทรสาคร เป็นต้นแบบในการส่งเสริมชาวบ้านและชุมชนให้ร่วมกันปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมเดินหน้าสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้

พ.อ.เกรียงชัย สุวรรณทัต รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จ.สมุทรสาคร กล่าวว่า ผลสำเร็จจากการที่บริษัทเอกชนอย่าง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เข้ามาดำเนินการปลูกป่าชายเลนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ใน ต.บางหญ้าแพรก

ซึ่งเห็นผลเป็นรูปธรรม คือ พื้นที่ป่าชายเลนที่สมบูรณ์เพิ่มขึ้น ชุมชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการดูแลและอนุรักษ์ป่า อัตราการรอดของต้นไม้ที่ปลูกมีอัตรารอดถึง 70% ทาง กอ.รมน. จึงเห็นควรใช้ความสำเร็จของซีพีเอฟ เป็นต้นแบบในการขยายพื้นที่ปลูกป่ากับอีก 7 ตำบลที่ติดชายฝั่งทะเล ได้แก่ พันท้ายนรสิงห์ โคกขาม บางกระเจ้า บ้านบ่อ บางโทรัด กาหลง และนาโคก

“กอ.รมน.จว.สมุทรสาคร เห็นว่า ซีพีเอฟ โมเดล ปลูกป่าชายเลนได้ผลเป็นรูปธรรม ซึ่งทาง กอ.รมน.ส่วนกลาง ให้คำชมว่า อัตราการรอดของต้นไม้สูง และใช้เวลาไม่นาน จึงจะใช้โมเดลนี้กับพื้นที่อื่นๆ อีก 7 ตำบล ใน จ.สมุทรสาคร ซึ่งทาง กอ.รมน.จว.สมุทรสาคร ได้ลงไปประสานกับชาวชุมชนแล้ว มีความพร้อมที่จะร่วมกันขยายพื้นที่ปลูกป่าชายเลน” พ.อ.เกรียงชัย กล่าว

ด้าน นายเชิดชัย จริยะปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสำนักสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า พื้นที่ จ.สมุทรสาคร มีปัญหาเรื่องคลื่นทะเลกัดเซาะ ทำให้พื้นดินลดน้อยลงไป ทางจังหวัดจึงมีนโยบายฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนให้มีสภาพสมบูรณ์เพิ่มขึ้น

ปัจจุบัน มีป่าชายเลนที่สมบูรณ์ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ประมาณ 1,000 ไร่ ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนโดยเฉพาะซีพีเอฟ เข้ามาร่วมปลูกป่าชายเลน 100 ไร่ ซึ่งดำเนินการเสร็จแล้ว และอยู่ในระหว่างบำรุงดูแลไม่ให้กล้าไม้สูญหาย หรือโดนคลื่นทะเลซัด ด้วยการปลูกซ่อมมาโดยตลอด ซึ่งนโยบายของทางจังหวัดจะพยายามเชิญชวนภาคเอกชนเข้ามาร่วมปลุูกป่าชายเลนให้มากขึ้น

“ซีพีเอฟเข้ามาปลูกป่าชายเลน ที่ ต.บางหญ้าแพรก ถือว่าเป็นตัวอย่าง และเป็นโมเดลที่ดี เนื่องจากมีอัตราการรอดสูง ซึ่ง จ.สมุทรสาคร ภาคภูมิใจที่ซีพีเอฟเข้ามาร่วมดำเนินการ โดยเฉพาะบริเวณนั้นมีป่าสมบูรณ์อยู่แล้ว และมีการขยายการปลูกป่าออกไป ทำให้เห็นว่าส่วนอื่นๆ ที่มีป่าชายเลนอยู่บ้างก็สามารถขยายให้เป็นป่าสมบูรณ์ได้เช่นเดียวกัน” นายเชิดชัย กล่าว

นายปรีชา มีนิล รองกรรมการผู้จัดการ ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทดำเนินโครงการ “ซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน” ต่อเนื่องในปีนี้เป็นปีที่ 3 เพื่ออนุรักษ์ และฟื้นฟูป่าชายเลน ตลอดจนเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่

โดยจังหวัดสมุทรสาครเป็น 1 ใน 5 พื้นที่ยุทธศาสตร์ (ชุมพร สมุทรสาคร ระยอง สงขลา และพังงา) ปลูกป่าชายเลนกว่า 2 พันไร่ ภายใต้เป้าหมาย 5 ปี ซึ่งปัจจุบันขยายพื้นที่ปลูกป่าชายเลนใน จ.สมุทรสาคร เสร็จตามเป้าหมาย 100 ไร่ พร้อมเดินหน้าบูรณาการสู่การเป็น “ศูนย์การเรียนรู้ ซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน” และพัฒนาชุมชนให้ร่วมกันดูแลป่า

สาครออนไลน์ โดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *