สมุทรสาครมี “พิโกไฟแนนซ์” 4 แห่ง คลังขยายเพดานให้กู้สูงสุด 1 แสน

ภาพ : MGR Online

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เพิ่มเพดานให้ผู้ประกอบการให้กู้เงินสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ แก่ประชาชนในจังหวัดที่ได้รับอนุญาต สูงสุดจาก 5 หมื่นเป็น 1 แสนบาท พบสมุทรสาครขึ้นทะเบียน 4 แห่ง แต่ให้บริการ 2 แห่ง กลุ่มทุนจาก “ไทยยูเนี่ยน” ตั้ง “ช้างไทยเงินกู้” แก่พนักงานประจำ

นายพรชัย ฐีระเวช โฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า สศค. ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) เพื่อให้รองรับความต้องการทางการเงินของประชาชน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2562 ขณะนี้ได้ดำเนินการปรับปรุงประกาศที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2562 ที่ผ่านมา

โดยปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ประสงค์ให้กู้ยืมเงินแก่ลูกค้าในวงเงินสินเชื่อรวมไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย ต้องมีทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้ว หรือเงินลงหุ้นไม่ต่ำกว่า 5 ล้านบาท และได้เพิ่มประเภทสินเชื่อพิโกพลัส ถ้าประสงค์ให้กู้ยืมเงินแก่ลูกค้าในวงเงินสินเชื่อรวมไม่เกิน 100,000 บาทต่อราย ต้องมีทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้ว หรือเงินลงหุ้นไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท

สำหรับอัตราดอกเบี้ย กำหนดให้วงเงินสินเชื่อส่วนที่ไม่เกิน 50,000 บาทแรก อาจเรียกเก็บรวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี ส่วนที่เกินกว่า 50,000 บาท อาจเรียกเก็บรวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี สำหรับผู้ประกอบการรายเดิม หากต้องการที่จะให้กู้ยืมเงินประเภทพิโกพลัส ต้องยื่นคำขออนุญาตใหม่ พร้อมส่งหลักฐานการเพิ่มทุนจดทะเบียน ซึ่งชำระแล้วหรือเงินลงหุ้นให้มีจำนวนไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาทและหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

นิติบุคคลอื่นที่สนใจประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ สามารถยื่นคำขออนุญาตและเอกสารหลักฐานมายัง สศค. ผ่านช่องทางใหม่ที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ สำนักงานคลังจังหวัด และผ่านช่องทางเดิม ได้แก่ สศค. สาขาของธนาคารออมสิน สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) หรือส่งเอกสารผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนมายัง สศค. เนื่องจากเป็นโอกาสที่จะขยายวงเงินสินเชื่อแก่ลูกค้าให้สูงขึ้น โดยได้รับผลตอบแทนทางธุรกิจในระดับที่เหมาะสม ทั้งยังสามารถช่วยเหลือผู้มีความเดือดร้อนจำเป็นทางการเงินให้เข้าถึงสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ในระบบทดแทนการกู้ยืมเงินนอกระบบได้อีกด้วย

“สาครออนไลน์” สำรวจผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) พบว่ามีอยู่ 4 ราย ได้แก่ บริษัท วัน แคปปิตอล ทรัพย์มั่นคง จำกัด สำนักงานอยู่ที่ ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร มีนายเฉลิมเกียรติ วรรณศิริ เป็นกรรมการบริษัท, บริษัท บี.เค. แคปปิตอล จำกัด สำนักงานอยู่ที่ หมู่ 6 ต.ท่าจีน อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร มีนางสายพิณ บัวจันทร์ เป็นกรรมการบริษัท, บริษัท ซีเจ พิโก สมุทรสาคร จำกัด สำนักงานอยู่ที่ หมู่ 7 ต.ท่าจีน อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร มีนางสาวปรีลาวัล สินขจร และนายอลงกรณ์ จันทร์เกษม เป็นกรรมการบริษัท และบริษัท ทุนธนศิริ จำกัด สำนักงานอยู่ที่ หมู่ 7 ต.ท่าทราย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร มีนายธีรพงศ์ จันศิริ, นายชาน ชู ชง และนางพรทิพย์ ขำประไพ เป็นกรรมการบริษัท

โดยบริษัท ทุนธนศิริ ให้บริการสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ในชื่อ “ช้างไทยเงินกู้” สำนักงานตั้งอยู่ในซอยไทยยูเนี่ยน 1 ให้บริการกู้ยืมเงินกับประชาชนในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท คิดดอกเบี้ย 3% ต่อเดือน กู้ได้ 2-3 เท่าของเงินเดือน ระยะเวลากู้ 6 เดือน ถึง 2 ปี ผ่อนชำระแต่ละงวดเท่าๆ กัน โดยหักจากบัญชีเงินเดือน โดยช้างไทยเงินกู้ ได้นำบริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด บริษัทในเครือไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป ซึ่งทำธุรกิจซอฟท์แวร์ ให้บริการสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ แก่ประชาชนในกรุงเทพมหานคร และยังจดทะเบียนบริษัท ทุนธนศิริ (สงขลา) จำกัด มีสำนักงานอยู่ใกล้กับ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู๊ด จำกัด อ.สิงหนคร จ.สงขลา ให้บริการสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ แก่ประชาชนในจังหวัดสงขลาอีกด้วย

ส่วนบริษัท ซีเจ พิโก สมุทรสาคร พบว่าหนึ่งในกรรมการบริษัท คือ นายอลงกรณ์ จันทร์เกษม เป็นเจ้าของเดียวกับ บริษัทจัดหางาน ขยันขันแข็ง จำกัด มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ชั้น 1 อาคาร 14 บ้านเอื้ออาทรสมุทรสาคร (ท่าจีน) ให้บริการเงินกู้ดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อเดือน แบบลดต้นลดดอก ไม่เช็กแบล็คลิสต์ และไม่เช็กเครดิตบูโร คุณสมบัติเป็นพนักงานประจำ อายุงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป มีผู้ค้ำประกัน 2 คน (ผลัดกันกู้ผลัดกันค้ำ) พักและทำงานในจังหวัดสมุทรสาคร โอนเงินบนมือถือได้ มีและใช้แอปพลิเคชั่นไลน์ วงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาท ผ่อนนานสูงสุด 60 เดือน ปัจจุบันพื้นที่บริการของบริษัทมีทั้งหมด 2 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดสมุทรสาคร

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *