“ทีทีดับบลิว” กำไรครึ่งปีแรก 62 รวม 1467.7 ล้านบาท


วลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์

กก.ผจก. ทีทีดับบลิว เผยผยผลประกอบการครึ่งปีแรก 2562 กำไรสุทธิ 1,467.7ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.9 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เตรียมจ่ายปันผลระหว่างกาล 0.30 บาทต่อหุ้น

น.ส.วลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) หรือ TTW ผู้ผลิตน้ำประปาภาคเอกชนรายใหญ่ที่สุดของประเทศ ในพื้นที่สมุทรสาคร – นครปฐม และปทุมธานี – รังสิต เปิดเผยผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2562 ภาพรวมเติบโตดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดย ทีทีดับบลิว และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 1,467.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 107.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.9 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

เนื่องจากรายได้จากการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นของภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งมีรายได้ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนใน บมจ.ซีเค พาวเวอร์ หรือ CKP เพิ่มขึ้น 36.6 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลง 31.7 ล้านบาท เนื่องจากการจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเงินกู้ยืมและจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ครบกำหนด จำนวน 1,500 ล้านบาท ในเดือน ก.พ. 2562

โดยสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2562 มีจำนวน 21,836.4 ล้านบาท หนี้สิน 9,218.1 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 12,618.3 ล้านบาท ซึ่งมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเพียง 0.73 เท่า จากผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี 2562 และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ในปัจจุบัน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (Interim Dividend) แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.2 ของกำไรสุทธิ หรือคิดเป็นมูลค่ารวม 1,197 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 27 ส.ค. 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 ก.ย. 2562

น.ส.วลัยณัฐ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทีทีดับบลิว ได้รับการคำนวนและคัดกรองหุ้นให้ติดลำดับ 1 – 5 ของหุ้นสำรอง ที่มีโอกาสถูกคัดเข้าคำนวณใน SET50 (ประกาศเมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2562) ซึ่งปัจจุบัน ทีทีดับบลิว อยู่ในกลุ่มหุ้น SET100 รอบครึ่งปีหลัง ประจำปี 2562 ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่กำหนดตอกย้ำความเป็นหุ้นที่มีเสถียรภาพสูงแม้ในสภาวะเศรษฐกิจมีความผันผวน (Dividend Stock) และมีอัตราผลตอบแทนเงินปันผลสูง   พร้อมมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของประชาชน และจะไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาเดินหน้าเพื่อยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้น

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *