“เมเจอร์ฯ” จัดกิจกรรม “CSR DAY เมเจอร์ปันสุข ด้วยรอยยิ้ม” ร.ร.วัดเจริญสุขาราม

บมจ.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จัดกิจกรรม “CSR DAY เมเจอร์ปันสุขด้วยรอยยิ้ม” ปี 2562 ที่ ร.ร.วัดเจริญสุขาราม สมุทรสาคร เพื่อคืนกำไรสู่สังคม ทำประโยชน์ให้กับจังหวัด

เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2562 บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “CSR DAY เมเจอร์ปันสุขด้วยรอยยิ้ม” ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม หมู่ 2 ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร มีนายพิริยะ ฉันทดิลก รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ร่วมด้วย น.ส.วรวลัญณ์ พัฒน์กิตติเลิศ Area Manager พร้อมผู้บริหาร ผู้จัดการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ 30 สาขา และเจ้าหน้าที่ของบริษัทเข้าร่วมกิจกรรม โดยมี นาง อโนมา อ่อนส้มกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจริญสุขาราม พร้อมคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ

น.ส.พลับพลึง ก๋าจู Department Manager Box office เปิดเผยว่า ด้วย เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “CSR DAY เมเจอร์ปันสุข ด้วยรอยยิ้ม” ประจำปี 2562 ขึ้น เพื่อคืนกำไรสู่สังคม ทำประโยชน์ให้กับจังหวัด ซึ่งได้มอบหมายให้แอเรียทั้ง 6 เขต ดูแลในแต่ละภูมิภาค พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนทุรกันดาร ยังขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม

ซึ่งทางโรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขามหาชัย ได้เล็งเห็นโรงเรียนที่เคยได้ทำกิจกรรมพาน้องชมภาพยนตร์ฟรี ชนะการประกวดเรียงความ และได้รับทุนจากมูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ อีกทั้งยังขากแคลนเรื่องของอุปกรณ์การเรียนการสอน จึงได้ลงพื้นที่เพื่อเข้าสำรวจ และส่งรายชื่อโรงเรียนวัดเจริญสุขารามเพื่อจัดกิจกรรม “CSR DAY เมเจอร์ปันสุข ด้วยรอยยิ้ม” และทางโรงเรียนได้ผ่านการคัดเลือกดังกล่าว ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีการมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา การทาสีเครื่องเล่น รั้ว อาคารเรียน การปลูกต้นไม้ กิจกรรมสันทนาการแจกของรางวัล และการแจกขนม เครื่องดื่มต่าง ๆ เป็นต้น

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *