“มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์” มอบห้องหนังเพื่อการเรียนรู้ “ร.ร.วัดใต้บ้านบ่อ”

“มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์” ส่งมอบห้องหนังเพื่อการเรียนรู้ พร้อมชุดอุปกรณ์การเรียน-กีฬา เลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน ร.ร.วัดใต้บ้านบ่อ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร

เมื่อวันที่​ 20 พ.ย.​ 2562 เวลา​ 10.30​ น. มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ (Major Care Foundation) ได้ส่งมอบ “ห้องหนังเพื่อการเรียนรู้” พร้อมชุดอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียนการสอน และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน ให้กับโรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ หมู่ 1 ต.บ้านบ่อ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร โดยมี นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีรับมอบ จากนายเด่น ดับโศก ผู้บริหารมูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ เพื่อส่งมอบให้กับ ว่าที่ ร.ต.เกียรติศักดิ์ เริงชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ โดยมีนายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สุมทรสาคร นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ กำนันผู้ ใหญ่บ้าน คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

ผู้บริหารมูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ กล่าวว่า มูลนิธิฯ ได้เริ่มก่อตั้งและเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2556 เพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียน คนพิการ ผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสในสังคม โดยมุ่งเน้นการมอบโอกาสทางการศึกษาเพื่อเปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้ เติมเต็มประสบการณ์นอกห้องเรียน สร้างสรรค์พัฒนาการ สร้างแรงบันดาลใจพร้อมมอบความสุข รอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับน้องๆ ได้เติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคม ผ่านทางกิจกรรม “เปิดโลกกว้าง สร้างรอยยิ้ม” นำน้อง ๆ นักเรียน คนพิการ ผู้สูงอายุเข้าชมภาพยนตร์ฟรี รวมถึงมอบทุนการศึกษาประจำปี และการสร้างห้องเพื่อการเรียนรู้

สำหรับกิจกรรมส่งมอบห้องหนังเพื่อการเรียนรู้ จะมอบให้กับโรงเรียนในชนบทที่มีน้อง ๆ ด้อยโอกาสเรียนอยู่ และเป็นโรงเรียนที่เป็นศูนย์กลางของชุมชน ปีละ 10 โรงเรียน เพื่อน้อง ๆ จะได้มีพื้นที่สำหรับการเรียนรู้นอกห้องเรียนนอกห้องเรียน ผ่านภาพยนตร์ การ์ตูน และสารคดีสร้างสรรค์ ที่จะเป็นสื่อกลางสอดแทรกความรู้เพื่อช่วยเปิดโลกทัศน์ด้านความคิดและก่อให้เกิดแรงบันดาลใจดี ๆโดยมูลนิธิฯ จะคัดสรรดีวีดีภาพยนตร์สร้างสรรค์ที่ให้ข้อคิดแรงบันดาลใจ สำหรับน้อง ๆ ส่งต่อให้อย่างต่อเนื่อง

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *