“บีโอไอ” ให้เว้นภาษี 3 ปี อสังหาฯ สร้างบ้านล้านหลัง สมุทรสาครราคาไม่เกิน 1.2 ล้าน

บอร์ดบีโอไอไฟเขียว เว้นภาษี 3 ปี เจ้าของกิจการสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย โครงการบ้านล้านหลังของ ธอส. ตั้งเกณฑ์ บ้านแถวหรือบ้านเดี่ยว พื้นที่ใช้สอยไม่ต่ำกว่า 70 ตารางเมตร ราคาขายไม่เกิน 1.2 ล้าน เปิดให้ยื่นคำขอภายใน 30 ธ.ค.นี้ พร้อมปรับปรุงมาตรการส่งเสริมเอสเอ็มอี ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี

น.ส.ดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ระบุว่า การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เมื่อวันที่ 6 ก.พ. ที่ผ่านมา มีมติเปิดส่งเสริมกิจการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ได้รับสิทธิประโยชน์เฉพาะการยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคล ระยะเวลา 3 ปี เพื่อสนับสนุนโครงการบ้านล้านหลัง ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ส่งเสริมให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย สามารถมีที่พักอาศัยที่มีมาตรฐานเป็นของตนเอง

ทั้งนี้ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ อาทิ กรณีอาคารชุดต้องมีพื้นที่ใช้สอยต่อหน่วยไม่น้อยกว่า 24 ตารางเมตร กรณีบ้านแถวหรือบ้านเดี่ยว ต้องมีพื้นที่ใช้สอยต่อหน่วยไม่น้อยกว่า 70 ตารางเมตร กรณีตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร ราคาขายต่อหน่วยไม่เกิน 1.2 ล้านบาท (รวมค่าที่ดิน) ส่วนกรณีตั้งในจังหวัดอื่น ราคาขายต่อหน่วยไม่เกิน 1 ล้านบาท และต้องได้รับความเห็นชอบจาก ธอส.ก่อนยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน โดยจะกำหนดยื่นคำขอภายในวันที่ 30 ธ.ค. 2563

ส่วนมาตรการกระตุ้นการลงทุน สำหรับโครงการขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายที่มีผลกระทบสูงต่อเศรษฐกิจของประเทศ (กิจการกลุ่ม A1 A2 และ A3 ไม่รวมกิจการที่ไม่มีที่ตั้งสถานประกอบการ) จะได้รับสิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษีเงินได้ นิติบุคคลร้อยละ 50 เพิ่มเติมเป็นระยะเวลา 5 ปี หากมีการลงทุนจริง (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท ภายในปี 2563 หรือไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท ภายในปี 2564 โดยมีผลบังคับใช้สำหรับคำขอรับการส่งเสริมที่ยื่นตั้งแต่ 2 ม.ค. ถึง 30 ธ.ค. 2563

ขณะที่มาตรการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือเอสเอ็มอี (SMEs) บีโอไอจะให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยเห็นชอบปรับปรุงมาตรการส่งเสริมเอสเอ็มอี เพื่อให้ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเข้าถึงสิทธิประโยชน์ได้ง่ายขึ้น โดยต้องเป็นกิจการที่ถือหุ้นโดยบุคคลธรรมดา สัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 รายได้ทั้งที่ได้รับการส่งเสริมและไม่ได้รับไม่เกิน 500 ล้านบาทต่อปี ใน 3 ปีแรก ในกรณีตั้งกิจการในนิคมหรือเขตอุตสาหกรรม จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มอีก 1 ปี เปิดยื่นคำขอตั้งแต่ 2 มี.ค. 2563 ถึงวันทำการสุดท้ายของปี 2564

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *