“ทีทีดับบลิว” ไตรมาส 1/2563 กำไรสุทธิ 933.9 ล้าน มั่นใจธุรกิจไม่กระทบโควิด-19

ทีทีดับบลิวผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำประปาในพื้นที่นครปฐม-สมุทรสาคร เผยไตรมาส 1/63 กำไรสุทธิ 933.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.3% ระบุภาพรวมธุรกิจดีต่อเนื่อง ท่ามกลางสถานการณ์โลก พร้อมรับมือสถานการณ์โควิด 19 บริหารจัดการระบบประปาตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก

น.ส.วลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่จังหวัดนครปฐม และสมุทรสาคร เปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2563 ว่า มีกำไรสุทธิ 933.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.8 ล้านบาท หรือ 1.3% จากรายได้การขายและบริการตลอดจนการบริหารจัดการต้นทุนที่ลดลง

สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 มีจำนวน 23,231.7 ล้านบาท หนี้สิน 9,648.3 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 13,583.4 ล้านบาท ซึ่งมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเพียง 0.71 เท่า โดยมีภาพรวมการดำเนินธุรกิจที่ดีอย่างต่อเนื่องท่ามกลางสถานการณ์ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก โดยเฉพาะสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

วลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์

ปัจจุบัน TTW อยู่ในกลุ่มหุ้น SET 100 ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพทย์ฯ ที่กำหนด ตอกย้ำความเป็นหุ้นที่มีเสถียรภาพสูง แม้ในสภาวะที่เศรษฐกิจมีความผันผวน (Defensive Stock) และมีอัตราผลตอบแทนเงินปันผลสูง (Dividend Stock) รวมทั้งการเป็นผู้นำในด้านการบริหารจัดการน้ำครบวงจร ที่มีการดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของประชาชนและจะไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้น

นอกจากนี้ ทีทีดับบลิวเตรียมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจพร้อมรับมือสถานการณ์โควิด 19 สร้างความเชื่อมั่น พร้อมเดินหน้าบริหารจัดการระบบการผลิตน้ำประปาให้มีความสะอาดและปลอดภัย ตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก (WHO) และยังคงสามารถจ่ายน้ำประปาได้อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง รองรับความต้องการใช้น้ำประปาของภาคครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *