“ทีทีดับบลิว” เผยผลดำเนินงานไตรมาส 3/2563 กำไรสุทธิ 929.4 ล้าน เติบโตขึ้น 28.1%

บมจ.ทีทีดับบลิว ผู้ผลิตน้ำประปาภาคเอกชน ในพื้นที่สมุทรสาคร-นครปฐม และปทุมธานี-รังสิต เผยไตรมาส 3/2563 มีกำไรสุทธิ 929.4 ล้านบาท เติบโตขึ้น 28.1% จากความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้น และส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในซีเค พาวเวอร์

น.ส.วลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) หรือ TTW ผู้ผลิตน้ำประปาภาคเอกชน ในพื้นที่สมุทรสาคร-นครปฐม และปทุมธานี-รังสิต เปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 929.4 ล้านบาท เติบโตขึ้นจากปีก่อน 28.1% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ผลการดำเนินงานเติบโตดีขึ้น เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ปัจจัยหลักมีผลมาจากความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของภาคครัวเรือน รวมทั้งส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนใน บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) หรือ CKP เพิ่มขึ้น 199.3 ล้านบาท โดยสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563 มีจำนวน 21,998 ล้านบาท หนี้สิน 9,108.6 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 12,889.4 ล้านบาท และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเพียง 0.71 เท่า ซึ่งแสดงถึงความแข็งแกร่งของบริษัทฯ

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *