“เอไอเอส” สนับสนุนน้ำดื่มให้สมุทรสาคร ดูแลผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19

“เอไอเอส” มอบน้ำดื่ม 500 โหล ดูแลบุคลากรทางการแพทย์และผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 สมุทรสาคร

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส มอบน้ำดื่มจำนวน 500 โหล ให้กับจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อดูแลบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นผู้รับมอบ และ น.ส.สุชีรา ปานจร ตัวแทนเอไอเอส ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อเร็ว ๆ นี้

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *