“ดี-แลนด์ กรุ๊ป” ร่วมใจต้านวิกฤติโควิด-19 สมุทรสาคร

บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท เพื่อดำเนินการป้องกัน รักษา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 จังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด และมูลนิธิ คนดี ดี-แลนด์ โดย นายศิริพงษ์ สมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการฯ, นายเพิ่มเกียรติ โพธิเพียรทอง รองกรรมการผู้จัดการฯ และ นายพอพล พูลละออ รองกรรมการผู้จัดการฯ ร่วมมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท ผ่านบัญชี “คนสมุทรสาครรวมใจสู้ภัย COVID-19” เพื่อใช้ในการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกัน รักษา และเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *