“มาดามแป้ง” เปิดตัวมูลนิธิ มอบเครื่องฟอกไต-เครื่องผลิตน้ำ รวมมูลค่า 8 แสนแก่ รพ.สมุทรสาคร

ภาพ : มูลนิธิมาดามแป้ง

นักธุรกิจชื่อดัง “นวลพรรณ ล่ำซำ” เปิดตัว “มูลนิธิมาดามแป้ง” ช่วยเหลือด้านสาธารณกุศล มอบเครื่องฟอกไต และเครื่องผลิตน้ำสำหรับเครื่องฟอกไต รวมมูลค่า 8 แสนบาท แก่โรงพยาบาลสมุทรสาคร

เมื่อวันที่ 22 มี.ค. นางนวลพรรณ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานมูลนิธิมาดามแป้ง ได้จัดงานเปิดตัวมูลนิธิมาดามแป้ง เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ, ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการสร้างอาชีพ, ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการพัฒนาชุมชนสังคม และสิ่งแวดล้อม, ดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลเพื่อการกุศล และองค์กรการสาธารณประโยชน์เพื่อสาธารณประโยชน์ และไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด ที่โครงการล้ง 1919 ย่านถนนเจริญนคร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ โดยมีบุคคลในวงการธุรกิจ แฟชั่น ศิลปิน-ดารา กีฬา และด้านสังคมอื่นๆ พร้อมด้วยสื่อมวลชนจากหลากหลายสาขา ภายในงานมีการประมูลของรักของสะสม เปิดรับบริจาคเงินจากผู้มีจิตศรัทธาภายในงาน และการร่วมบริจาคผ่านระบบ QR Code จำนวน 55 บาท จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มูลนิธิฯ สามารถระดมทุนได้ร่วม 30 ล้านบาท ซึ่งจะนำไปบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ภาพ : มูลนิธิมาดามแป้ง

ภายในงาน ยังได้มอบเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมเปิดตัวมูลนิธิฯ ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ที่รักษาตัวอยู่ในสถาบันฯ จำนวน 3 ล้านบาท, จัดซื้อเครื่องมือแพทย์และให้การสนับสนุนโรงพยาบาลในต่างจังหวัด จำนวน 6 แห่ง คือ มอบเครื่องช่วยหายใจและเครื่องให้ออกซิเจน มูลค่า 1 ล้านบาท ให้แก่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์, มอบเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 2 เครื่อง รวมมูลค่า 8 แสนบาท ให้แก่โรงพยาบาลกำแพงเพชร, มอบเครื่องฟอกไต และเครื่องผลิตน้ำสำหรับเครื่องฟอกไต รวมมูลค่า 8 แสนบาท ให้แก่โรงพยาบาลสมุทรสาคร, มอบเครื่องฟอกไต มูลค่า 5 แสนบาท ให้แก่โรงพยาบาลบ้านโป่ง ราชบุรี, มอบเครื่องฟอกไต มูลค่า 8 แสนบาท ให้แก่โรงพยาบาลอุทัยธานี และมอบเงินสนับสนุนแก่ โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก จำนวน 1,000,000 บาท

โดยการมอบเครื่องฟอกไต และเครื่องผลิตน้ำสำหรับเครื่องฟอกไต รวมมูลค่า 8 แสนบาทนั้น มี นพ.อนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร เป็นผู้รับมอบ

พร้อมกันนี้ ยังสนับสนุนทุนประกอบอาชีพแก่กลุ่มคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว ที่ผ่านการอบรมด้านอาชีพ จากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน 55 คน คนละ 20,000 บาท รวมเป็นทุนสนับสนุนอาชีพจำนวน 1.1 ล้านบาท และมอบเงินสนับสนุนด้านการศึกษา ให้แก่เด็กนักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 10 โรงเรียน ใน 6 จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล โรงเรียนละ 1 แสนบาท รวมเป็นเงิน 1 ล้านบาท ได้แก่ โรงเรียนวัดโพธิ์ และโรงเรียนคชเวกวิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, โรงเรียนบ้านปางคอม และโรงเรียนบ้านหนองดอกบัว จังหวัดเลย, โรงเรียนวัดเกษมรัตน์ และโรงเรียนบ้านท่าคุระ (บรรหารราษฎร์นุกูล) จังหวัดสงขลาโรงเรียนบ้านอุไร จังหวัดสตูล, โรงเรียนบ้านนาคอเรือ (ห้องเรียนเคลื่อนที่บ้านดอนแอก) และโรงเรียนบ้านวารี (ห้องเรียนสาขาปางกลาง) จังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนวัดธารพูด จังหวัดฉะเชิงเทรา

ภาพ : มูลนิธิมาดามแป้ง

มูลนิธิมาดามแป้ง ยังตั้งใจที่จะนำเงินจากการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ยากลำบาก และต้องการการสนับสนุนในด้านอื่นๆ ตลอดจนเพื่อสาธารณประโยชน์อีกหลายด้าน ร่วมสร้างสังคมแห่งการให้ ส่งต่อน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกันต่อไป ติดตามข้อมูลมูลนิธิมาดามแป้งได้ที่ www.madamepangfoundation.org

ภาพ : มูลนิธิมาดามแป้ง
ภาพ : มูลนิธิมาดามแป้ง

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *